Gå til sidens hovedinnhold

Er ikke tennene en del av kroppen?

Leserinnlegg

Er det noe som skaper mindre selvtillit enn synlig, dårlige tenner? Hva gjør det med deg som menneske om du ikke har råd til å gi dine medmennesker et tydelig smil?

Vi har god tannhelse i Norge og har dyktige tannlegger på Romerike. Ikke minst ser vi at ungdommen, etter 18 år med helt gratis tannbehandling, kommer godt ut. Hele 29,4 % av alle 18-åringer har aldri hatt hull i tennene. Så bra står det slett ikke til for eldre grupper og for de med dårligst råd.

Ifølge en meningsmåling i 2018 svarer ni av ti nordmenn at tannhelse bør inn i den offentlige tannhelsetjenesten. Flertallet er til og med villig til å betale mer skatt for det.

Folk flest må betale hele tannlegeregningen sjøl, og Statistisk sentralbyrå fant i 2016 at økonomi er den klart viktigste årsaken til at folk ikke oppsøker tannlegen på tross av behov. Nesten halvparten av de spurte sa at de ikke hadde råd til et tannlegebesøk. Naturlig nok er det i gruppa med lavest husholdningsinntekt at problemene er størst.

Det mener SV også. Det er mange som stiller seg spørsmålet om hvorfor ikke tennene betraktes som en del av kroppen, og at tannbehandling burde inn i det øvrige, offentlige helsevesenet.

Vi har jo i dag en fastlegeordning. Til tross for visse svakheter ved den, så er det en grei modell å vurdere overført også til tannhelsetjenesten.

SV mener at gratis offentlig tannbehandling bør være en av våre viktigste nye velferdsreformer.

Dette blir ikke så enkelt, fordi vi har denne todelte ordningen mellom offentlig og privat sektor i tjenesten. Rundt 70 prosent av alle tannhelsetjenester er utføres av privatpraktiserende tannleger.

Spesielt har jo prisene på tannregulering blitt kritisert. Måten systemet er lagt opp på i Norge, har ført til at det offentlige tannlegesystemet knapt har kompetanse på tannregulering. De private spesialistene er nær enerådende. Kanskje er det nettopp på dette feltet vi skal få inn offentlige tilbud?

Men tjener private tannleger så mye da? Det er i denne sammenheng ikke det viktigste. Men vi husker kanskje oppslaget i Stavanger Aftenblad i 2018 der avisa gikk gjennom formuene til reguleringstannlegene i Rogaland. Gjennomgangen viste at 16 tannleger hadde en formue på til sammen 275 millioner kroner.

I SV tror vi veien går via en gradvis oppbygging av det offentlige tannhelsetilbudet. Vi har foreslått gratis tannbehandling og de unge og tannsjekk for de eldre til 2021, men det bar en start.

Målet må være en god offentlig tannhelsetjeneste der tennene selvsagt skal betraktes som den øvrige delen av kroppen.

Dette er ett av de tiltakene som klarest vil skape reduserte forskjeller mellom folk. Alle burde ha rett til å smile med stolthet og selvtillit – uansett lommebok.

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant, SV, Akershus

Kommentarer til denne saken