Vi sitter hjemme i hver vår sofakrok og ser inn i de vakre øynene til Lilly (90) når NRK viser Brennpunkts «Omsorg bak lukkede dører». Selv om vi ikke kjenner Lilly, så kan vi ane en sterk dame som har jobbet hardt gjennom et langt liv. Nå gjenspeiler øynene hennes en sårbarhet og lengsel.

«Nærhusken», som hun kaller det, forsvinner og vi ser ei dame som blir mer og mer frustrert over å ikke huske om hun hadde tatt medisinene sine eller ikke.

Forvirringen blir forsterket av en medisinautomat som gir henne signaler som hun ikke greier å gjenkjenne. Dette skjer mens hun er alene. Når hun har besøk ser vi derimot ei dame som kvikner til og står opp for seg selv i møte med en hjemmesykepleier som kommer med atter et nytt ansikt timevis forsinket. At Lilly trenger andre mennesker, som gir trygghet, er ikke til å misforstå.

Hvem har ansvaret?

Så hvem har ansvaret for at Lilly på 90 år blir sittende igjen i sin ensomhet og forvirring uten å få i seg medisiner eller mat?

De fleste vil nok svare velferdsstaten. Ja, det er uten tvil en offentlig oppgave! At vi skal ta vare på de mest sårbare, omsorg for både barn og eldre er kjerneverdiene til Arbeiderpartiet.

Å skape en trygg omsorg for våre eldre er imidlertid ikke en lett oppgave. Det er og kommer til å bli en av de tøffeste offentlige fjellklatringene vi må gjennomføre noensinne. Passasjene blir brattere og brattere, mens vi mister sherpaer og turguider på veien. Årsaken er at vi blir flere og flere eldre og færre helsearbeidere. Det er enkeltmenneskene, slik som Lilly, som lider når kommunen mister balansen, trår utenfor og faller nedover fjellskrenten i et kappløp mot toppen.

Kan vi bestige fjell?

Kan folk føle seg trygg på å bli gammel i kommunen vår? Er Ullensaker kommune i stand til å bestige fjell?

Det er vi politikere som må ta styring og grep for å møte den lenge varslede eldrebølgen som nå er et faktum. Derfor har de rødgrønne som tok over makten i Ullensaker kommune, etter 20 år med Frp og Høyre, gjort to helt nødvendige grep:

  1. Vi utarbeider i disse dager en helhetlig helseplan for Ullensaker de neste ti årene, som skal vise behov for ulike plasser og tjenester og som skal inneholde konkrete tiltak for at eldre får den hjelpen de trenger.
  2. Vi setter av historisk høye summer til å møte de eldres behov de neste ti årene. Vi har satt av 650 millioner til investeringer i helsefeltet de neste 10 årene. Fordi det haster med å få på plass flere omsorgsplasser så har de rødgrønne i tillegg fremskyndet investeringene som var planlagt i 2024 til i år, og økt satsingen med 13,3 mill. til totalt 73 mill. i 2023. Dette skal både gå til å styrke bemanningen, men også øke aktivitetene for demente og bemanningen rundt dem.Det er stor mangel på kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten. Derfor viderefører vi utdanningstilskuddet i fjor med én million kroner, samt at vi gir ekstra 600.000 kroner til utdanning av nye.

Etterslep

Spørsmålet som melder seg er hvorfor vi har et så stort etterslep på omsorgsplasser? Hvorfor tok ikke Frp ansvar da de hadde makten i 20 år? Det er tross alt 20 år siden det ble bygget heldøgns omsorgsplasser i kommunen vår. Har Frp lukket øynene i stø kurs mot stupet?

Ved flere anledninger hadde hjemmesykepleien oversett at Lilly ikke tok medisinen til riktig tid. Sverre (96) gikk altfor lenge før han fikk sykehjemsplass. Dokumentaren viser oss hvor brutalt kombinasjonen av ensomhet og hjelpeløshet kan være. Samtidig viser den en strukket kommunal omsorgstjeneste som trenger folk og kompetanse.

Samme skjebne

Vi vet at det finnes mange ensomme eldre også i Ullensaker kommune. Vi skal ikke se bort i fra at det finnes eldre som har samme skjebne som Sverre og Lilly i vår kommune. Vi må lære av feil, være enda mer årvåkne og strekke oss lenger for å nå ut til våre eldre.

Vi har derfor stilt kommunaldirektøren for helsevern og sosial omsorg en rekke spørsmål for å få oppdatert status på sykehjemskø, avslag og evne til å sikre rett omsorg i kommunen vår. Arbeiderpartiets ambisjon er soleklar. Det skal være trygt å eldes i Ullensaker. Kommunen skal sørge for omsorg, varme og menneskelig nærhet. En vellykket fjelltur starter med god planlegging, riktig utstyr og trygge guider.

Silje Rygland, ordførerkandidat for Ap i Ullensaker | Britt O. Knutsen, nestleder (Ap) i hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune