I hele januar er det høring på Vikens fremtid. Skal Viken bestå som fylke eller skal Viken oppløses? De spørsmålene skal bl.a. kommunene i Viken svare på. Hva mener du? Oppløsning av Viken betyr bygging av tre nye fylker. Reversering er av mange grunner ikke mulig.

For å finne frem til svaret kan det være greit å stille noen delspørsmål:

1. Vil det å etablere tre nye fylker være et bedre langsiktig strategisk utgangspunkt for å møte fremtiden?

2. Vil tre fylker være billigere å drifte økonomisk sett?

3. Vil tre fylker gi bedre tjenester?

4. Er det verdt å bruke 400 millioner på å bygge tre nye fylker?

5. Er tre fylker bedre, når det tatt ut effekter av effektivisering og stordriftsfordeler på 60 mill. i 2022 og at det tas ut 65 mill. i årene fremover, gjennom effektivisering, gevinstrealisering og stordriftsfordeler i Viken?

6. Er det bedre når det er forventet at bemanningen i de tre nye fylkene vil øke?

7. Er det bedre med tre fylker, når vi får svekkede fagmiljøer?

8. Er det bedre med tre fylker, når Viken vil gi bedre løsninger for kollektivtrafikken?

Jeg får nei, som svar på alle spørsmålene. Derfor mener jeg at Viken fylke er det beste utgangspunktet for fremtiden, når vi først skal ha fylkeskommuner. Med utgangspunkt i Viken kan vi bl.a. etablere en fremtidsrettet kollektivtrafikk og en framtidsrettet skole. Buskerud, Akershus og Østfold var fortida. Viken er fremtida.