– Er blitt utsatt for mange års forsømmelse

Noen tettsteder vil bli plukket ut som piloter.