Vi har fått en regjering som er fullstendig handlingslammet, ser det ut til. Snu steiner, følge utviklingen nøye og sette ned utvalg, er visstnok det eneste den kan. Å løse vanlige folks og næringslivets problemer, kan den tydeligvis ikke!

To eksempler:

Strømprisen vil regjeringen løse ved å oppfordre strømselskaper til å inngå fastpriser med næringslivet. Her oppfordres bedrifter til å inngå 5-7-års fastprisavtaler, mens regjeringen selv tror at prisene går ned til «normal-nivå» i løpet av to til tre år. Selv gjør ikke regjeringen annet enn å «følge utviklingen nøye». Ikke en gang Heidi Finstad i Treindustrien er fornøyd med dette! Og vanlige folk må fortsette å betale høye strømregninger, mens regjeringen skal sette ned et strømprisutvalg! Den enkle løsningen med å vedta en fastpris på et normalt nivå, vil den ikke engang vurdere.

Og nå tar regjeringen fatt i de økte matvareprisene, dvs den snakker om dem. Flere statsråder kritiserer matkjedene, holder møter og følger situasjonen nøye. Men noen tiltak har vi ikke sett! Skal de snu alle steiner her også?

Det eneste regjeringen bruker penger og ressurser på er å reversere! Hundrevis av millioner skal brukes på å splitte fylkeskommuner og kommuner, reversere politireform og domstolsreform som fagfolk advarer mot. Er dette framtidsrettet?

Vi har altså en regjering som ikke skjønner at det må handles! Og det haster!

Gro Langdalen og Bjørn Ole Uglem, Rælingen Høyre