I årets siste kommunestyremøte i Rælingen i desember er en av sakene handlingsprogram og budsjett for nytt år.

Verbalforslag er det da en mulighet til å stille. Når man sitter i opposisjon så er man ikke bortskjemt med å få posisjonen med på gode forslag som vi i Høyre synes er til det beste for kommunens innbyggere. Men slik er politikken. I år hadde vi ett verbalforslag som vi var skråsikre på å skulle få flertall. Vi tenke det kan ikke være mulig å si nei til dette. Men jo forslaget falt mot AP og SP sine stemmer. Og forslaget var –

«Kommunedirektøren bes undersøke om det er en økning blant innbyggerne som sliter med ensomhet og psykiske plager, – særlig blant enslige – og vurdere mulige tiltak»

Vi har i snart to år slitt med pandemi og mange melder at ensomhet og psykiske plager blant befolkningen i Norge er økende og dette gjelder også for Rælingen. Med pandemi så har vi blitt mere digitale, har hjemmekontor og faste møteplasser har blitt avlyst og satt på vent. Mange kvier seg for å gå ut og blir sittende inne. I valgkampen i 2019 så møtte vi en eldre mann på en av våre runder med dørbank, vi starter alltid med hei og spør, har du noen ønsker som du vil vi skal ta med oss og han svarte «Ja hvis du kunne hjulet meg med ensomheten så hadde jeg blitt glad» og han er nok ikke alene om det ønske.

Vi har tenkt mye på dette i ettertid og når Erna utfordret oss på en Høyre-konferanse i høst om at i år er året for et verbalt forslag om ensomhet så slo vi til. Vi går nå inn i julen hvor kanskje ensomheten blir enda sterkere. Så Høyre i Rælingen utfordrer da hver og en til å tenke litt på hvem vi kanskje denne julen skal ta en ekstra telefon til for en hyggelig prat og ønske om en God jul. Og dere rælinger vi kommer til å forsøke oss med det samme verbal forslag i 2022.

Rælingen Høyre ønsker alle en riktig god jul!

Gro Langdalen og Bjørn Ole Uglem, Høyre Rælingen