Ap, Sp, SV og Rødt er enige i helse- og sosialkomiteens innstilling til ny folkehelsemelding, det opplyser Frp til TV2.

Partiene stiller seg bak forslaget om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år og salg av energidrikk for de under 16 år.

Kjøper uansett

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er ikke fornøyd. Han mener at barn uansett vil få tak i energidrikk.

– De fleste butikkene har satt sine egne aldersgrenser. Det mener jeg har vært en god ordning, men vi har en regjering og partier her på huset som er opptatt av å regulere og innføre forbud, sier Hoksrud til TV2.

– Frp vil legge til rette for at det skal være enkelt for ungdom å ta sunne og opplyste valg, men det må være grenser for hvor inngripende politikken skal være for folk og næringsliv, sier Hoksrud i en kommentar til NTB.

Innstillingen blir behandlet i Stortinget 2. juni. Det er usikkert når forbudet blir innført og det er opp til regjeringen når det vil skje.

Samfunnsansvar

Organisasjonen LHL, som jobber for å ivareta hjerte- og lungesyke og andre funksjonshemmedes interesser jubler over nyheten.

– Det er en gledens dag for folkehelsen når flertallet på Stortinget nå går inn for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke for de under 18 år og salg av energidrikk for de under 16 år, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL til TV2.

Han mener barn og unge daglig utsettes for eksponering av usunne produkter på sosiale medier, og mener derfor at det er et samfunnsansvar å verne barn mot usunne produkter.

Salget av energidrikk har de siste årene hatt en kraftig økning. I 2022 drakk nordmenn 73 millioner liter energidrikk, ifølge tall fra Bryggeri – og drikkevareforeningen.

Drikker større mengder

Forbrukerrådet har i lang tid jobbet for et forbud av energidrikk til barn og mener det var på høy tid med en regulering.

– Vi synes det er veldig bra at et stortingsflertall sørger for at barn blir beskyttet mot en drikke som ikke er bra for dem, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til TV2.

Ifølge Blyverket viser Forbrukerrådets undersøkelser at stadig yngre barn drikker større mengder energidrikk. I en undersøkelse fra 2021 oppga 43 prosent barn og unge at de drakk energidrikk ukentlig eller oftere.

Blyverket mener et forbud vil sende et klart og tydelig signal til foreldre om at energidrikk ikke er ment for barn.