Slik ordningen nå foreligger, ville flere medier fått stor avkorting i støtten fordi inntekter og kostnader varierer gjennom året. Det vil kulturminister Abid Raja (V) nå rette på.

– Det er viktig for regjeringen å lytte til innspill fra bransjen. Vi ser at denne bestemmelsen fikk et uheldig utslag for mange medier, og foreslår derfor å endre forskriften, sier Raja i en pressemelding.

Sammenlignet med gjennomsnittsmåned

I den opprinnelige forskriften skulle driftsresultat i de koronarammede vårmånedene i år sammenlignes med en gjennomsnittsmåned i fjor. Men forhold som sesongvariasjon i annonseinntekter og feriepengeutbetaling gjør at mange medievirksomheter hadde et høyt driftsresultat i juni i år sammenlignet med en gjennomsnittsmåned i fjor.

– Dermed ble det beregnede fallet i driftsresultat lavere enn det faktisk er, noe som igjen kan føre til at noen medier ikke får kompensasjon eller får en uforholdsmessig stor avkorting. Dette rettes nå opp gjennom den foreslåtte forskriftsendringen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kan velge mellom gammel og ny ordning

Regjeringen foreslår nå at mediene kan sammenligne de samme månedene i 2019 og 2020, og dermed unngå negative utslag på sesongvariasjoner.

Alternativt kan man beholde den gamle utregningsmetoden, hvis det er ønskelig. Det er opp til hvert enkelt medium å velge om de vil bruke de gamle eller de nye reglene.

Forslaget til forskriftsendring sendes nå på høring. Dersom endringen blir vedtatt, må medier som ønsker å bruke den nye beregningsmetoden sende inn nødvendige opplysninger til Medietilsynet, som skal behandle søknadene.

(©NTB)