Ny grense for evakuert område etter kvikkleireskredet i Gjerdrum gjøres gjeldende fra og med torsdag 9. september klokken 00.00. Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Det er politiet som beslutter endringen av evakuert sone, etter faglige innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Slik vurderer NVE sikkerheten i området nå:

«De geotekniske vurderingene konkluderer med at deler av selve skredgropen og et mindre område rundt denne bør være evakuert inntil sikringsarbeider er gjennomført og skredkantene er trygge.

De øvrige områdene, inkludert fylkesveien og store deler av utløpsområdet til skredet, kan ikke skredet forplante seg videre til. Det geotekniske notatet er kvalitetssikret av NGI.»

Lensmannen i Ullensaker har på bakgrunn av denne vurderingen besluttet å oppheve evakuering for deler av det evakuerte området.¨

I sin rapport som RB omtalte i juli advarer samtidig NVE mot å bevege seg i områder med skredmassene som nå ikke lenger

«Det understrekes at det ligger skredmasser i store deler av området hvor det anbefales at evakueringen kan oppheves. Disse massene kan være svært bløte og lite egnet for ferdsel. Det kan blant annet være fare for å sette seg fast eller synke. Denne rapporten vurderer ikke hvorvidt det er behov for avsperring eller skilting av disse områdene» står det i rapporten.

Torsdag åpner fylkesveien i Gjerdrum: