Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak om å felle ulvene i fem revir innenfor ulvesonen denne vinteren.

Konklusjonen deres er at det er hjemmel i loven for lisensfelling av ulvene i de to revirene Aurskog og Kynna. Det er ikke grunnlag for felling av ulvene i revirene Hernes og Hornmoen, eller i grensereviret Rømskog.

– Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innenfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Lisensfellingskvoten er satt til åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog.

(©NTB)