Maud Angelicas tale i bisettelse til faren Ari Behn gjorde et sterkt inntrykk på oss alle.

Minneordene avsluttes med en oppfordring til de som kjenner på vonde følelser til å søke hjelp. Hun sa det så fint: «det å søke hjelp er ikke en svakhet, men en styrke».

Noen ganger har ikke kommunene tilstrekkelig lavterskeltilbud, og det å søke om hjelp blir dessverre vanskelig. Et eksempel på dette i vår kommune er en plakat på Frogner skole som forteller ungdom at «vi må dessverre holde helsestasjon for ungdom stengt ut året.» – Og elevene blir henvist til Fet hvor de kun holder åpent tre timer på mandager.

Alle barn og ungdom fortjener gode forutsetninger i livet for å lykkes. For at barn og ungdom skal kunne lykkes må de føle seg inkludert og henge med. Det er mange som opplever press og føler at de må være perfekt og alltid prestere godt på alle områder. Dette er ungdom som opplever lavere livsmestring, angst og depresjon. Som har følt at alt er slit, følt seg ulykkelig og som bekymrer seg mye.

Ifølge Ungdata undersøkelsen så er det 19 prosent på ungdomstrinnet i vår kommune som er mye plaget med depressive symptomer – og dette er godt over landsgjennomsnittet. Det er 19 prosent for mye.

Rett før jul fikk et forslag fra Høyre om å styrke det psykososiale tilbudet til elever i Lillestrømsskolen flertall i kommunestyret. Verbalforslaget til Høyre lyder slik: «Det psykososiale miljøet på skolene skal styrkes for å kunne gi et best mulig lavterskeltilbud til elevene. Rådmannen bes innen juni 2020 fremme en politisk sak som gir en status på trivsel og mobbing i Lillestrømskolen og hvordan skolene har fått tildelt ressurser for å følge opp dette arbeidet. I saken er det også ønskelig å få belyst hvordan skolene samhandler med andre avdelinger, herunder oppsøkende ungdomsteam.»

Jeg er stolt over at kommunestyret stilte seg bak Høyres forslag. For det er når vi styrker det psykiske helsetilbudet, at vi kan være stolt over å si at vi er en fremtidsrettet kommune. Det er når vi vet at det psykiske helsetilbudet i Lillestrømsskolen er styrket at vi kan si at vi er en større kommune med flere muligheter.

Derya Cinar | Kommestyrerepresentant Lillestrøm Høyre