Romerike er en pendlerregion. Mange jobber i nabokommuner på Romerike, Oslo eller andre deler av Akershus. Vi er avhengige av at transporten er effektiv, ikke minst må kollektivtrafikken bli enda mer attraktiv.

Viken har blitt styrt av Ap og Sp med støtte fra de andre rødgrønne partiene. Bare på 4 år har vi fått gjennomført mer på transportområdet enn det Høyre klarte på 12 år da de styrte Akershus.

Her er noen eksempler:

  • det er nå opptil 40 prosent rabatt på enkeltbilletter for voksne
  • prisen på månedskort kuttes for alle barn og ungdommer fra august
  • det brukes nærmere 500mill kr på å opprettholde rutetilbudet i kollektivtrafikken, bare i 2023

Ap har vedtatt politikk for videre forbedringer for neste periode. Det vil ikke minst komme Romerike til gode:

  • Det skal bli enklere og billigere å pendle
  • Vi skal forbedre tverrgående forbindelser, slik at det blir enklere å reise internt i kommunene og regionen
  • Vi vil kutte prisen på billetter for studenter, lærlinger og fagskolestudenter
  • Vi vil kutte prisen på månedskort for alle barn og ungdommer til 250kr

De store pengene må brukes på å sikre at romerikinger kommer raskt og miljøvennlig frem til arbeid og fritidsgjøremål. Da må vi også sikre en fortsatt oppmerksomhet om Romerike på fylket, det er Ap den beste garantisten for. Jeg skal være en sterk transportstemme for Romerike på fylket, som Aps kandidat fra Rælingen!

Thor Ivar Kristiansen, Rælingen Arbeiderpartis kandidat til fylkestinget