Nygård har, etter hardt press fra LO, endret spillereglene i tildelingen av togtrafikken på Østlandet i 12. time og overkjørt sitt eget direktorat.

Fra å ha en reell konkurranse, med flere leverte tilbud i 2021 er vi nå tilbake til monopol for Vy på hele Østlandet. Først var Nygård begeistret for at Vy og Flytoget skulle konkurrere. Så skulle han utrede en sammenslåing av de to selskapene, før Vy plutselig ble bedt om å gi et tilbud på hele Østlandet. På tross av at Flytoget i ni måneder hadde vært i prosess om å utvikle et godt togtilbud for de reisende.

Statister

Høyre mener retten til å kjøre tog på Østlandet de neste 10 årene har blitt en LO-styrt farse, hvor Jernbanedirektoratet og regjeringen har blitt statister.

Høyre beklager dette. Flytoget, kalt arvesølvet av Jonas Gahrs Støre, har en av Norges beste merkevarer med svært fornøyde kunder, og burde fått en reell sjanse til å konkurrere med Vy.

Monopolister kan bli ineffektive og lite innovative. Jeg er ikke i tvil om at de reisende ville fått et bedre tilbud med to togselskaper på Østlandet. Vi ser allerede at de nye togselskapene utfordrer hverandre, selv om de ikke konkurrerer direkte om de samme kundene. På Østlandet ville denne effekten vært enda sterkere.

Noe enda bedre

De reisende rundt Oslo benytter seg ofte av lokal- og regionaltog om hverandre. Dersom Vy hadde laget et nytt vellykket produkt eller en ny rabatt, er det sannsynlig at Flytoget, eller Bytoget som de skulle bli, ville laget noe tilsvarende, eller kanskje noe enda bedre.

To togselskaper ville konkurrert om å lage de beste løsningene, selv om de hadde fått direktetildelt hver sin kontrakt.

Høyre vil i årene som kommer jobbe for å gjeninnføre konkurranse for å gi de togreisende ett best mulig tilbud.

Trond Helleland, Transportpolitisk talsperson, Høyre