Denne kø-historien vil fortsette lenge etter at den nå valgte løsningen blir gjennomført. Forhåpentlig blir den ikke realisert.

Hvor korttenkt går det an å bli: Med økende boligutbygging på østsiden av Glomma, helt til Bjørkelangen og mer utbygging i Løkenåsen og Granåsen, så er det vel ganske opplagt at køen vil fortsette, muligens øke fra østsiden av Glomma. Hva med utbygging ved Sørumsand, hvor vil denne trafikken gå, om Lørenfallet eller om Fetsund? Det er planlagt mange boenheter i dette området også.

Det blir ikke færre som bosetter seg utover rv 22 heller. Jeg har skrevet tidligere om fremtidig omkjøringsveien mot Mysen / Stockholm fra Kløfta / Frogner, for å unngå økt gjennomgangs trafikk om Oslo. Er dette tatt med i planen? Neppe.

Det er jo ingen begrunnelse, å lese, for valgte løsning annet enn kostnader, og for meg tror jeg at om det velges denne rimelige løsningen, vil det bli den mest kostbare på sikt.

Jeg er av den formening at alternativ E2 fremdeles er det som vil gi best løsning i framtida. Selv om kostnadene i dag blir høyere, så tror jeg vi sparer på sikt.

Håkon Klingenberg, Fet