Fremskrittspartiet vil ha lavere avgifter slik at du får beholde mer av dine egne penger. Avgifter skal ikke brukes for å finansiere symbolpolitikk for politikere uten respekt for folks lommebok. Vi vil også fjerne den urettferdige eiendomsskatten. Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

FrP vil bygge landet. Vi vil sørge for gode veier slik at du kommer deg raskt og trygt frem dit du skal, og vi vil fjerne bompengene for å gjøre det billigere å bruke bilen når du trenger den. Du skal ikke straffes for å trenge bilen i hverdagen. Vi trenger en klimapolitikk som fungerer i stedet for å øse ut penger på symbolpolitikk som straffer folk i hverdagen. Det må lønne seg for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg, uten at det går utover verdiskapingen i Norge.

Samfunnet er avhengig av en streng innvandringspolitikk og god integrering. Derfor vil vi stille tydelige krav til den enkelte om å lære seg norsk og skaffe seg arbeid. Det handler om å verne om de sterke, norske verdiene som gjør landet godt å bo i for alle. FrP vil erstatte dagens asylsystem med en ny modell som hjelper dem som trenger det mest. I tillegg vil vi slutte å øse ut penger på bistandsprosjekter som ikke fungerer, og prioritere hjelp i nærområdene. På den måten kan vi hjelpe de mange istedenfor de få.

Norge er et rikt land med nok av penger, men i dag prioriteres pengene på feil måte. Fremskrittspartiet mener at alle i Norge skal få hjelp til å bli frisk i sitt eget land. Det betyr at vi må være selvforsynt med viktige medisiner og i front når det gjelde helseteknologi og behandlingsmetoder. Vi vil gi deg større valgfrihet i hverdagen, slik at du fritt kan velge mellom offentlige og private tilbud betalt av staten. Det er du, og ikke politikerne, som skal bestemme over ditt liv. Eldreomsorgen skal preges av livsglede og omsorg. Vi vil bygge flere sykehjemsplasser og styrke tilbudet til eldre som bor hjemme.

Vi vil bygge landet, gi deg og din familie trygghet og valgfrihet i hverdagen og prioritere syke og eldre. Vi må slutte å bruke penger på symbolsk klimapolitikk, feilslått integrering og en bistandspolitikk som ikke fungerer.

Arne Rune Gjelsvik, Fylkestingsrepresentant, Sørumsand