Begravelsesriter er en historisk roman om Agnes Magnúsdóttir, den siste kvinnen som ble henrettet på Island. I 1828 ble Agnes, en hustjener, dødsdømt for medvirkning til et dobbeltdrap.

Boken skildrer Agnes’ siste leveåret, og begynner med fokus på den lutfattige Agnes, som allerede har blitt funnet skyldig og dømt for et voldelig drap på to menn, den ene hennes arbeidsgiver og elsker, Natan Ketilsson. Ketilsson, var en kjent personlighet fra den tiden – en frittenkende sekulær mystiker - og drapsepisoden er fremdeles en kjent sak på Island.

I påvente av ratifisering av dødsdommen i Danmark, som da styrte Island, og fordi det ikke fantes fengsler på Island, ble Agnes plassert på den isolerte lensmannsgården. Her blir Agnes holdt under oppsyn av lensmannen, Jón Jonsson, og familien. Agnes’ tilstedeværelse på gården fører til spenninger i både familien og lokalsamfunnet, og skaper en mer kompleks historie. En ung og relativt uerfaren prest, Toti, blir tildelt rollen som Agnes’ åndelige veileder, og er den eneste som viser henne vennlighet. Historien utfolder seg gjennom Agnes’ tillit til Toti, og vi lærer, gjennom dialogen mellom de to, om Agnes’ tøffe oppvekst og om bakgrunnen til drapene. Fortellingen bærer preg av en tradisjonell saga - noe som beskriver og kobler sammen et mytisk naturlandskap til et sted, sin tid og dens folk.

Basert på virkelige hendelser, Begravelsesriter er en sterk og fengende historie, som klarer å skildre et folks evige kamp for tilværelsen under vanskelige kår, med vakkert og klart språk - en meget imponerende debut-roman!

Den australske forfatteren Hannah Kent ble født i Adelaide i 1985. Allerede før hun utga Begravelsesriter i 2013, hadde boken blitt tildelt ‘Writing Australia; Unpublished Manuscript Award’, i 2011. Den ble nominert for en rekke internasjonale priser, bl.a. Baileys Women's Prize for Fiction og Guardian First Book Award, og har blitt oversatt til over 30 språk. Hannah er også redaktør for det australske litteraturtidsskriftet, ‘Kill Your Darlings’.

Kent ble inspirert på å skrive om Agnes Magnúsdóttir etter at hun som student besøkte det stedet der Agnes ble henrettet.

Denne boken er også tilgjengelig på engelsk.