La oss huske dette, før rosene visner ved kommunevalgets kvaler om et år.

Det finnes alternativer til Lillestrøm kommunes avgiftsvelde som ikke er like inngripende for «vanlige» folk. For økte skatter hjelper ikke folk flest. Det tar hverdagen fra dem når man beskatter mer.

Eiendomsskatt er en slik usolidarisk skatt som rammer huseiere uansett inntekt og faller på sin egen urimelighet når den kun beriker stat og kommune.

Prioriteringer

I Lillestrøm er det generelt dyrt å bo og vi trenger derfor ikke eiendomsskatten som en ekstraregning uten hensyn til inntekt.

Et høyt skattenivå er ikke avgjørende for et fungerende velferdssamfunn. Det handler om prioriteringer og man kan fint beholde et godt velferdstilbud på de allerede mange eksisterende skattene i kommunen, til og med på færre av dem.

Ta eksempelvis Ullensaker og flere andre kommuner som har gode tilbud til innbyggere uten inntekt fra eiendomsskatt.

Vi gir, utenom eiendomsskatt, kommunen en rikelig inntekt via blant annet vann, avløp, renovasjon osv. Samtidig som kommunen får tilskudd fra Staten.

Usolidarisk

Det er derfor på tide å revurdere en skatt som ikke regnes ut ifra netto og derfor er usolidarisk ovenfor de med lavere inntekt. Det er nettopp de med mer utfordrende økonomi som får kjenne belastningen av eiendomsskatt. De unge i startfasen med studielån og kostbare småbarnsliv, de stadig eldre og enslige med én pensjon å leve av eller den stadig økende delen av befolkningen som lever alene.

Skattetaksten er også tvilsom da man risikerer at et gammelt ubeboelig hus kan få en altfor høy verdi.

Ap står ikke for en solidarisk folkefinansiering med likhet for borgere hvor man betaler etter evne. Det blir derfor et paradoks at et parti som fronter det å utjevne forskjeller for «vanlige» folk viser seg som fullstendig usosial i sin skattepolitikk.

Og i en tid med spinnville strømpriser, avgiftsøkninger på mat og stigende rente så ville en fjerning av eiendomsskatt bli en merkbar støtte til enkelte husholdninger.

Eiendomsskatten bør avvikles.

Alternativer

Heldigvis finnes det alternativer til Lillestrøms rødgrønne styre med dets skatte og avgiftshungrige politikk som Fremskrittspartiets mer innbyggervennlige tilnærming.

For med Frp skal alle med og ikke bare de enkeltvis «vanlige» menneskene. Hvem er Aps «vanlige» folk?

Skatte- og avgiftslettelser er frihet. Eiendomsskatten skal ikke være kommunens store inntjening da den rammer urettferdig for de fleste.

Fremskrittspartiet er liberalistisk og bygger på individuell frihet. Om et år når kommunevalget i Lillestrøm skal telle stemmer så holder gjerne Fremskrittspartiet i kommuneslegga og slår et slag for enkeltmenneskers valgfrihet.

Et valg som ikke handler kun om ideologi, men om individets rettigheter. En rettighet til å beholde mer av egne penger.

Kommunevalgets kvaler burde ikke være de største for folk flest når man ser på alternativet.

Thomas Bratlie Ludvigsen, Frp-medlem, Lillestrøm