58 prosent av befolkningen på 16 år og eldre svarer at de trener eller mosjonerer flere ganger i uka, og 15 prosent trener én gang i uka, viser Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv for 2021 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

13 prosent svarer derimot at de aldri trener.

– Blant dem som trener mest, finner vi personer under 24 år, personer med høyere utdanning og yrkesaktive, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen i SSB.

For lite tid til trening

Omtrent fire av fem i disse gruppene svarer at de trener ukentlig eller oftere.

– Størst andel som ikke trener, finner vi blant uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning, sier Dalen.

I befolkningen i alt er den vanligste hindringen helsebegrensninger. 29 prosent svarer at dette begrenser deres muligheter for å trene. For lite tid er også en vanlig årsak.

– Blant par med barn under sju år svarer nesten 60 prosent at de er helt eller delvis enig at de har for lite tid til å trene, sier han.

Totalt svarer 27 prosent at de har for liten tid til å trene, mens 16 prosent synes det er for dyrt.

Unge trener for å se bra ut

Folk har også ulik grunn for å trene.

– De yngre trener for å se bra ut i større grad enn de eldre, mens de eldre i større grad trener å få frisk luft og naturopplevelser, sier Dalen.

De som i størst grad svarer at de trener for å se bra ut, er kvinner i aldersgruppen 25–44 år og menn i aldersgruppen 16–24 år, hvor en av fire er helt enige i at det er en grunn til at de trener.

Den samme undersøkelsen viser at svært mange har tatt nærområdene i bruk til friluftsaktiviteter under pandemien.

Pandemien trakk folk ut i nærområdene

Rekordhøye 93 prosent av befolkningen har gått tur i nærområdet sitt under pandemien, viser tallene fra SSB.

Dette er den største andelen registrert i Levekårsundersøkelsen, og en markant oppgang fra 2020 hvor 76 prosent sa det samme. Én av fire har overnattet ute i naturen det siste året.

– Undersøkelsen kartlegger friluftslivsaktivitet ett år tilbake i tid, altså spør man i 2021 i stor grad om friluftslivsaktivitet under pandemien, sier Dalen.

(©NTB)