711 vannprøver fra elver i 72 land på seks kontinenter er blitt undersøkt av forskere.

En eller flere typer antibiotika ble funnet i to tredeler av prøvene.

– Resultatene er en vekker og ganske bekymringsfulle. De viser omfattende forurensing av verdens elvesystemer, sier forsker Alistair Boxall ved University of York, som har vært med på å lede arbeidet.

Forskningsresultatene ble presentert på en konferanse i Helsingfors mandag. På over hundre steder er det målt antibiotika-nivåer som ligger over grenseverdiene som legemiddelindustrien selv har fastsatt.

Problemet er størst i utviklingsland i Asia og Afrika. Men også europeiske elver er forurenset, og antibiotika-nivåene lå over grenseverdiene på 8 prosent av stedene som ble undersøkt i Europa, ifølge avisa The Guardian.

Forurensingen kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika. I praksis vil det si at medisiner mot vanlige sykdommer kan slutte å virke.