Klokka 09:25 poster Vegtrafikksentralen øst en Twitter om en elg innenfor viltgjerdet. Elgen befinner langs E6 på strekningen mellom Kløfta og Asper. Nøyaktig hvor den oppholder seg er uvisst.

– Vi har ikke kameradekning på hele strekningen så vi vet ikke nøyaktig hvor den befinner seg. Politiet ga beskjed til oss om at den var mellom Kløfta og Asper, sier Trude Lindstad i veitrafikksentralen.

Veitrafikksentralen ber derfor bilister om å være oppmerksomme.

– Den er utenfor veibanen. Det er mye skog der, så den går nok langs veikanten i området der og koser seg, sier Lindstad.