Gå til sidens hovedinnhold

Elevene bør få gå på sin nærskole

Dagfinn Sundsbø, fylkestingmedlem Viken for Senterpartiet, Fetsund

Opptaket til videregående skole foregår nå. Viken fylkeskommune har vedtatt at elever skal gis fortrinnsrett til å få gå på en skole i sitt eget nærområde. Alternativet er et rent karakterbasert opptak, som bl.a. Høyre, Venstre, KrF og Frp ønsker, hvor elevenes konkurrerer om skoleplassene etter hvilke karakterer de har oppnådd i grunnskolen.

Jeg er glad Senterpartiet er en del av flertallet i fylkestinget som vedtok at nærskoleprinsippet skal legges til grunn i Viken. Å basere videregående opplæring på en splittelse av elever etter karakterene de oppnådde i 10. klasse er i konflikt med min tro på hvordan vi skal bygge et inkluderende samfunn. Slik er det ikke for Høyre. I RB 15. april sier stortingskandidat Tore Vamraak at han vil ha nasjonale regler for opptak til videregående utdanning hvor de med best karakterer skal få fylle opp skoleplassene de ønsker seg først. De andre elevene vil bli tildelt plassene som er igjen, ofte på en skole langt unna hjemstedet.

Etter dagens lovverk er det fylkeskommunene som bestemmer om opptak til skolene de driver skal baseres på nærskoleprinsippet eller karakterbasert opptak. De tre fylkene som ble til dagens Viken, hadde ulike regler. I Akershus ble karakterbasert opptak innført da Høyre overtok ledelsen av fylket i 2007. Østfold og Buskerud har lagt nærskoleprinsippet til grunn. Det rødgrønne flertallet i Viken vedtok å innføre nærskoleprinsippet for hele fylket før årets opptak. Regjeringens forslag om å innføre karakterbasert opptak i hele landet har møtt sterk motstand blant de mange som har uttalt seg – bl.a. elevorganisasjoner, næringsorganisasjoner, fylker og kommuner. Tore Vamraaks kampsak står derfor svakt i opinionen uten at det ser ut til å bekymre han og Høyre.

Høyre vil prioritere elevene fremfor systemet, sier Vamraak i RB. Han foretrekker valgfrihet for de få framfor rettferdighet for de mange. Mens forskere og ungdommen sjøl er redd for at vi etablerer A skoler for de flinkeste og B skoler for de som strever litt mer på skolen, er han og Høyre ensidig bekymret på vegne av skoleflinke elever som må dele klasserom med noen som ikke får til like gode skoleresultater. Han om det.

Kommentarer til denne saken