Jeg enhet enig med snart nittiårig mann fra Romerike. Eldreomsorgen her i landet er ikke tilfredsstillende.

Den varierer fra kommune til kommune og de eldre blir frustrert og føler seg som en pariakaste.

Nå må staten komme på banen med penger til flere sykehjem og aldersboliger.

Tove Bækken, Melbu