Elever med krav på spesialundervisning trenger ekstra innsats nå. Mange elever har ikke fått den spesialundervisningen de har hatt krav på gjennom covid, og trenger derfor å bli prioritert med mer læremidler og ekstrainnsats.

FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) gjorde en undersøkelse på hvilke konsekvenser smitteverntiltak og smittefare har hatt for funksjonshemmede og kronisk syke. Rapporten viser at mange barn og unge mistet rettighetsfestet spesialundervisning og tilrettelagt undervisning. Manglende oppfølging har ført til manglende opplæring og dårligere kvalitet.

Viken KrF mener kunnskap er grunnlaget for å utvikle samfunnet vårt og for å løse utfordringene vi står overfor. Vi mener også at en av de viktigste oppgavene fylket har er å arbeide for at alle våre elever gjennomfører videregående og får studiekompetanse eller fagbrev. KrF ønsker et samfunn med plass til alle, der alle i størst mulig grad kan leve frie og selvstendige liv. For noen vil tilrettelagt undervisning være hele forskjellen på om man når opplæringsmålene eller ikke. Det vil også kunne gi økt livsmestring og mestringsfølelse.

Da vi før sommeren fikk på plass en tverrpolitisk korona-pakke for Viken-samfunnet, var vi spesielt opptatt av å styrke tilbudet til elever som har mistet viktig undervisningstilbud eller står i fare for å droppe ut av videregående. Denne ekstra satsningen vil vi videreføre også på vei ut av pandemien.

Alle elever skal bli sett og få god oppfølging i skolen. Det er fylket som skoleeier sitt ansvar å sikre at elevene får den hjelpen de trenger. I KrF sitt alternative budsjett foreslår vi derfor å bevilge 2 mill. kroner for å styrke opplæringstilbudet for ungdom som av ulike grunner ikke har fått det tilbudet de har krav på gjennom koronapandemien.

'Ida Lindtveit Røse, Gruppeleder Viken KrF