Kommunen vil ta dyrket mark med tvang for å bygge skole

Grunneieren har klaget på kommunes vedtak om å gå til ekspropriasjon av dyrket mark for å bygge nye Vilberg skole.