Takker nei til 2,1 millioner ekstra

Kommunen økte sitt tilbud med 2,1 millioner kroner, men bonden sier fortsatt nei.