Bygger om til klor for fire millioner

KLOR PÅ GANG: Alt tyder på at Råholt Bad (bildet) og Eidsvollhallen får klorrensing.

KLOR PÅ GANG: Alt tyder på at Råholt Bad (bildet) og Eidsvollhallen får klorrensing. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Eidsvoll kommune vil bruke fire millioner kroner til å gå over til klorrensing ved Råholt Bad og Eidsvollhallen.

DEL

Det bestemte Eidsvoll kommunestyre tirsdag kveld.

Begge de to badeanleggene har over lengre tid slitt med variabel vannkvalitet og tidvis vært stengt. Svømmere har også fått helseplager etter å ha badet i bassengene, noe de mener skyldes rensemetoden Poolsan, som benyttes ved begge anleggene.

Må bygges om

En overgang til klorrensing er utredet. Nå foreligger rapportene, og rådmannens konklusjon var altså at kommunen bør benytte klor som desinfeksjonsmetode for bassengene.

Under kommunestyremøtet tirsdag stemte 25 representanter for å skifte til klor. 10 representanter stemte i mot.

Les også: Avføring og oppkast i bassengene

Dette medfører at man må bygge om teknisk infrastruktur, og rådmannen innstiller på at det bevilges en ramme på 3.950.000 kroner som finansieres med økt låneopptak.

Rådmann Knut Haugestad understreker at det ikke er bevist at Poolsan er hovedårsak til utfordringene ved Eidsvoll kommunes bad, men utredningene viser at med denne kjemien er den tekniske driften vanskeligere å få stabil.

Ikke én enkelt årsak

– Utfordringene ved badeanleggene er sammensatte, og man kan ikke peke på én enkelt årsaksfaktor for driftsproblemene ved badene. Uavhengig av desinfeksjonsmetode har befaringer med Norconsult og GK/BWT avdekket at det er behov for ombygging ved de tekniske installasjonene ved begge bad for å sikre en stabil drift, skriver rådmannen.

Ved fortsatt bruk av Poolsan vil nødvendige ombygninger og tilretteleggelse ha en kostnadsramme på rundt 2,4 millioner kroner. Ombygging til klor er bereghet å koste rundt  3,9 millioner kropner. Merkostnad med overgang til klor vil være innspart i løpet av fire til åtte år som følge av lavere kjemikostnad.

Artikkeltags