Positiv til motell på Stensby

GRØNT LYS: Eieren kan etablere motell her hvis politikerne sier seg enige med rådmannen.

GRØNT LYS: Eieren kan etablere motell her hvis politikerne sier seg enige med rådmannen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen i Eidsvoll vil gi dispensasjon for 80 motellrom på nedlagte Stensby sykehus.

DEL

Akershus Omsorgssenter har planer om spahotell, fysioterapi, klatreland og vindtunnel i det nedlagte sykehuset. Da kommunen meldte tilbake at disse planene må avvente den forestående revisjonen av kommuneplanen, søkte eieren om dispensasjon for bruk av ledige lokaler til enklere overnattingsvirksomhet. Søknaden gjelder rundt 80 rom i deler av sykehuslokalene.

Rådmann Knut Haugestad er posiitiv til å innvilge midlertidig dispensasjion fra kommuneplanen.

– Ved innvilgelse av denne dispensasjonen settes det vilkår om at det settes i gang regulering av eiendommen så fort kommunepanprosesen har avklart framtidig arealfiormål for eiendommen, skriver han i innstillingen.

Hovedbegrunnelsen for dispensasjonen er at ny innteksbringende virksomet på eiendommen vil være kjærkomment for eiendommen og omgivelsene, samt at dette også vil sette en stopper for det bygningsmessige forfallet som har løpt på eiendommen siden 2013.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandler saken tirsdag.

Artikkeltags