– Nå er vi et skritt nærmere byggestart til høsten, sier prosjektsjef i Bane NOR, Rønnaug-I. Resset.

Kontraktsummen er på drøye 1,6 milliarder kroner.

Med i konkurransen var også AF Gruppen Norge AS, Betonmast Hæhre anlegg AS, Peab anlegg AS og Veidekke entreprenør AS.

– Vi er godt fornøyd med interessen i markedet og samarbeidet med tilbyderne underveis, presiserer Resset og legger til at prosessen har vart siden november i fjor.

LES OGSÅ:

Bane Nor skal bygge nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Langset i Eidsvoll. Strekningen er 13 lang og omfatter både ny tunnel under prestegården og 860 meter lang bru over Minnevika. Hovedutbyggingen starter neste år og prosjektet skal være ferdig i 2023. Se hvordna det blir i denne videoen!

 

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll er ni kilometer lang og er en del av Gardermobanen.

Kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon, slik at det blir dobbeltspor på strekningen.

380 meter med tunnel

I tillegg til fire kilometer med dobbeltspor nord for Eidsvoll stasjon, skal det bygges en løsmassetunnel på 380 meter, samt flere konstruksjoner. Det skal og gjøres jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon.

Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022. Kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

Måtte avlyse konkurranse

Intercity-prosjektet består av to kontrakter. Bane NOR avlyste imidlertid den andre konkurransen for byggingen av dobbeltsporet fra Eidsvoll nord til Langset 21. juni i år.

– I den konkurransen oppnådde vi ikke tilstrekkelig konkurranse og så oss nødt til å avlyse, sier Resset.

Bane NOR er nå igang med å gjennomgå kvalifikasjonskravene og se på om det kan gjøres noen justeringer.

Eidsvoll nord-Langset omfatter byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en mindre tunnel på Kråkvål, tre mindre bruer og Minnevika bru på rundt 836 meter, som blir Norges lengste jernbanebru.

Dobbeltsporet tas i bruk høsten 2023 og kontraktarbeidene skal være fullført siste halvdel av 2024.