73 millioner i overskudd

PÅ SKINNER: Rådmann Knut Haugestad kan igjen levere et godt resultat.

PÅ SKINNER: Rådmann Knut Haugestad kan igjen levere et godt resultat. (Foto: )

Eidsvoll kommune gikk med hele 73 millioner kroner i overskudd i fjor.

DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

KJEMPETILBUD: Nå får du tilgang til RB+ for kun 1 krone i en hel måned!

Et netto driftsresultat på 73,194 millioner kroner utgjør en resultatgrad på 4,65 prosent.

– Etter at tidligere besluttet bruk av fond og avsetninger er foretatt, er ikke-disponert overskudd på 25,9 millioner. Kommunestyret tar stilling til anvendelsen av ikke-disponert overskudd 13. juni, sier rådmann Knut Haugestad.

Resultatet skyldes realistisk budsjettering og god disiplin i virksomhetene. Når det ikke-disponerte overskuddet ble på 25,9 millioner, skyldes 20,3 millioner økning i skatt/ramme etter at kommunesektoren samlet sett fikk større skatteinntekter enn regjeringens anslag.

Eidsvoll kommune fikk ikke høyere skatteinntekter, men ble kompensert gjennom inntektsutjevning.

– For tredje år på rad har dermed Eidsvoll kommune oppnådd et solid regnskapsresultat.  De kommende årene ventes svakere resultater som følge av store investeringer knyttet til befolkningsveksten - noe som gir en betydelig økning i renter og avdrag for kommunen, sier Haugestad.

Artikkeltags