Har påvist E. coli i drikkevannet i Eidsvoll: – Sykdomspotensialeet per nå, er ikke spesielt bekymringsfullt

Eidsvoll Vannverk.

Eidsvoll Vannverk. Foto:

«Det er påvist lave verdier av E. coli ved noen prøvepunkter i vannledningsnettet», skriver Eidsvoll kommune i en melding til innbyggerne.

DEL

Eidsvoll kommune gikk fredag formiddag ut med en melding til sine innbyggere om at det er gjort E. coli-funn i drikkevannet.

Kommunen skriver at de tar forholdsregler og anmoder abonnementer om å koke vann som skal drikkes eller benyttes til matlaging inntil annen beskjed blir gitt.

Kokevarselet gjelder ikke de innbyggere som får vann fra Damtjern i Feiring. Eidsvoll kommune skriver at de følger opp saken i tråd meg egne interne rutiner og at Mattilsynet er varslet.

Seksjonssjef ved Mattilsynet avdeling Romerike, Ann Margaret Grøndahl bekrefter at de har er orientert om situasjonen i Eidsvoll.

– Mattilsynet har blitt varslet av Eidsvoll kommune om at det er påvist E.coli på to steder i distribusjonssystemet. Funnet håndteres av kommunen, og Mattilsynet vil bistå ved behov, sier hun.

Folkehelseinstituttets anbefalinger

Mattilsynet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet følgende råd om koking av vann:

Vannet må fosskoke. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.

Deretter må vannet få tid til å avkjøles naturlig, uten tilsetning av isbiter eller lignende. Er vannet grumsete og av estetiske grunner ønskes filtrert, må dette foregå før koking for å hindre at vannet blir forurenset på nytt.

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan du lese mer om hva annet du bør bruke kokt vann til.

Ikke dramatisk

Virksomhetsleder for kommunalteknikk i Eidsvoll kommune Thomas Meisfjord vil understreke at situasjonen per nå ikke er prekær.

– Vi har påvist E. coli på noen få punkter på vannledningsnettet. Før vi vet noe mer, så kan vi ikke si noe om hva som har skjedd.
Det skal også sies at selv om man finner E. coli i nettet, så er det ikke nødvendigvis farlig. Det er viktig å ikke dramatisere dette, mens vi er i en undersøkelsesfase, sier han.

Meisfjord støtter seg på informasjonen fra mattilsynet og folkehelseinstituttet

– Ifølge Mattilsynet og Folkehelseinstituttet så er ikke de verdiene vi har dramatiske.

Han forklarer at de likevel anså det som nødvendig å be innbyggerne koke vannet.

– Vi ville være opp den sikre siden, derfor gikk vi ut med den informasjonen. Det er et føre var-prinsipp vi har.

Ikke farlig for friske mennesker

E. Coli er en tarmbakterie som vi omgir oss med i stor grad. Noen av disse bakteriene kan gi sykdom. Da dreier det seg om tarmbetennelse, enteritt, som gir diaré, oppkast, magesmerter og i mer alvorlige tilfeller feber og nedsatt allmenntilstand. For personer som i utgangspunktet har veldig svekket immunforsvar, så kan infeksjoner generelt være farlig, men det er ikke en spesielt farlig infeksjon, sier kommuneoverlegen.

Han forklarer at det er ingen grunn til panikk, men at folk burde oppsøke lege hvis de blir alvorlig syke.

– Hvis det fortoner seg som vanlig omgangssyke så blir man bare hjemme et par dager som vanlig. Det er de som får feber, nedsatt allmenntilstand og eventuell blod i avføringen som burde oppsøke lege, forklarer Jensen.

Han forklarer også at E Coli i denne sammenhengen først og fremst en indikator på om vannverket har vært utsatt for uheldige hendelser. Man undersøker det først og fremst for å se på avvik i vannanlegget.

– Jeg er glad for at prøvetakningsystemet er i stand til å avdekke så små avvik. Jeg er også glad for at det blir tatt på alvor av kommunalteknikk. Men sykdomspotensialet slik det ser ut nå, er ikke spesielt bekymringsfullt, konkluderer Jensen avvæpnende.

Artikkeltags