«Potensiell fare for liv og helse» – nå vil utbyggeren sette opp gjerde

Terrenginngrepet mot naboeiendommene utgjør ifølge kommunen potensiell fare for liv og helse. Utbyggeren har fått forhåndsvarsel om tvangsmulkt og tilbaketrekking av ferdigattester.