Renseanleggsskandalen: Saksøker Norconsult for 22 millioner

Eidsvoll kommune krever 21,9 millioner kroner av Norconsult AS i kjølvannet av renseanleggsskandalen.