– Kjøring som dette er helt uakseptabelt

  Artikkelen er over 4 år gammel

  I ned mot 70 kilometer i timen i 110-sonen bruker vogntogsjåførene nær tre minutter på forbikjøring. Til slutt må en av dem gi opp. Personbilfører Stein Ole Strand irriterer seg stadig over slik atferd. Lastebileierforbundet mener kjøringen er uakseptabel.

  DEL

  Nylig fanget Stein Ole Strand opp følgende situasjon på E6 nordgående i Sørum og Ullensaker med dasbordkameraet sitt:

  I motbakkene ved Frogner i Sørum starter to vogntogsjåfører på forbikjøringen av et annet vogntog, samt noen personbiler.

  Farten kryper ned til rundt 70 kilometer i timen i 110-sonen, og etter en lengre strekning kommer de seg forbi.

  Den bakerste sjåføren vil imidlertid forbi det fremste vogntoget, og legger seg derfor ikke inn til høyre. Fartssperrer i vogntogene gjør at forskjellen i maksfart mellom de to er minimal.

  Drøye to og et halvt minutt etter å ha lagt seg ut i venstre fil, velger den siste vogntogsjåføren å gi opp forbikjøringsforsøket og legger seg inn bak det fremste vogntoget.

  – Tenkte at dette kom til å ta tid

  Stein Ole Strand kjørte hele tiden bak vogntogene. De sperret for annen trafikk i drøye to og et halvt minutt.

  – Det jeg tenkte da jeg så at de begynte på forbikjøringen var at dette kom til å ta tid. Jeg kjører en del mellom Oslo og Gardermoen og dette er ikke et uvanlig syn, sier Strand til rb.no.

  Han påpeker at dette likevel ikke er det verste tilfellet han har sett.

  – Men man blir jo litt oppgitt. Det er godt mulig at det er fullt lovlig det de gjør, for man må jo ikke holde fartsgrensa. Men det er jo noen andre paragrafer i vegtrafikkloven som sier at man skal være aktsom og hensynsfull, blant annet. Jeg synes ikke disse sjåførene viser mye hensyn når de begynner med det som på folkemunne kalles for elefantløp, påpeker Strand.

  Ved å sende inn videoen til RB håper han å skape litt oppmerksomhet og offentlig debatt rundt fenomenet.

  – Personlig så mener jeg den fremste vogntogsjåføren godt kunne sluppet nummer to forbi på slutten. Det ville bare krevd at han slakket av fem-ti kilometer i timen i 20-30 sekunder. To-tre minutter med forbikjøring skaper mye kø bak, og kan bidra til å skape farlige situasjoner. Hva hvis et utrykningskjøretøy vil forbi når det ligger hundrevis av meter med kø bak to slike kolosser?, påpeker Strand.

  NLF: Uakseptabelt

  Romerikes Blad har spurt Norges Lastebileier-Forbund (NLF) hva de tenker om den konkrete situasjonen i videoen, og slike forbikjøringssituasjoner generelt.

  – For å svare kort og enkelt. Kjøring som vist i videoen er helt uakseptabel, sier regionsjef Johan Kristian Bjerke i NLF for Akershus, Oslo og Østfold til rb.no etter å ha sett videoen.

  Han forteller at NLF ikke har inntrykk av at mange sjåfører velger å kjøre forbi på denne måten.

  – Vi i NLF er helt klare på at en lastebil ikke har noe i venstre fil å gjøre der fartsgrensen er 100 og 110 kilometer i timen. Det kan selvsagt være situasjoner der man ligger bak en bil eller campingvogn som holder 60 kilometer i timen, og trafikkbildet tilsier at det er forsvarlig å kjøre forbi. Men kjøring som vist i videoen er som sagt uakseptabel, understreker Bjerke.

  – Hvor mye av denne type atferd må andre trafikanter finne seg i?

  – Andre bilister skal ikke «finne seg i» den type adferd, like lite som yrkessjåfører skal finne seg i halsbrekkende forbikjøringer, fordi en trailer i 80 kilometer i timen «irriterer» dem, sier regionsjefen.

  UP: Skal holde til høyre

  Romerikes Blad har også spurt sjefen for Utrykningspolitiet (UP) på Romerike, Stein-Olaf Røberg, hva han tenker om situasjonen i videoen.

  – Her må jeg svare generelt, siden vi prøver å ikke kommentere enkeltvideoer som vi får mange av. Slike situasjoner har vi svært ofte på firefelts motorvei der mange tunge kjøretøy kjører forbi både store og små kjøretøy. Fartsgrensen for disse som er over 3.500 kilo er på 80 kilometer i timen, uansett om det er skiltet høyere fartsgrense på stedet, sier Røberg.

  – Gjør vogntogsjåførene noe ulovlig her?

  – Sjåfører som kjører forbi gjør ikke noe ulovlig, så lenge de ikke kjører alt for fort i forhold til egen fartsgrense på 80 ilometer i timen. Uansett skal alltid trafikk holde til høyre og ikke skape farlige situasjoner. Forbikjøringer som tar lang tid og virker unødvendig skal ikke skje, og dette vitner om dårlig atferd og feil vurdering av trafikkbildet, svarer UP-toppen.

  – Opplever dere i UP at slike situasjoner skaper frustrasjon og aggresjon blant andre trafikanter?

  – Ja. Vi prøver å forebygge med å vise de tunge kjøretøyene til høyre felt ved hjelp av blålys, tegnspråk, eller gul trafikkleder (på blålysbøylen) noe jeg selv gjør hver gang jeg kjører på firefelts motorvei.

  – Hvor mye av denne type atferd må andre trafikanter finne seg i?

  – Det er vanskelig å få gjort noe med dette som vanlig bilist. Vi stopper flere av disse tilfellene, men har problemer med å finne trygge kontrollplasser for å stoppe disse på en trygg måte når vi er på slike veier. Veiskulderen er ikke trygg nok, sier Røberg.

  Felles ansvar

  – Hva er din henstilling til vogntogsjåfører som vil kjøre forbi, og til andre trafikanter som blir forsinket av dette?

  – Yrkessjåfører som vi snakker om her, burde vite bedre. De bør holde seg i høyre felt i riktig hastighet med god avstand slik at andre kan legge seg imellom ved behov. Andre trafikanter må være tålmodige, og ikke ligge for tett, og heller ikke kjøre forbi til høyre eller på veiskulderen, oppfordrer distriktssjefen.

  Han mener både transportnæringen og yrkessjåførene må ta ansvar.

  – Det er selvfølgelig ønskelig at næringen selv tar et ansvar og gir disse oppfordringene til sjåførgruppen, men det handler til slutt om den enkelte sjåførs holdning og atferd, og derfor står også sjåføren ansvarlig for sine handlinger, understreker Røberg.

  RB har sendt videoen til selskapet Lantmännen Cerealia, som eier Regal, firmaet som en av vogntogsjåførene kjører varer for.

  – Vi avstår fra å kommentere dette, sier pressesjef Erik Magni til rb.no.

  Artikkeltags