Gå til sidens hovedinnhold

«Få dem vekk fra venstre-feltet på E6»

Artikkelen er over 4 år gammel
For abonnenter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle som kjører E6 opplever lastebiler som kjører forbi andre lastebiler og skaper kø. De bruker lang tid på å komme forbi vogntoget de skal passere, for de går jo bare litt fortere. De trenger plass for å komme seg inn igjen i høyre felt igjen og blir ofte liggende lenge og sperre for trafikk som ellers ville gått raskere.

Det er ikke mye vits i å ha fartsgrense på 110 kilometer i timen når lastebilene ligger og lager propper i trafikken. Ufarlig er det heller ikke.

Nedover i Europa er det mange steder skiltet med forbudsskilt mot lastebiler i forbikjøringsfeltene. De må holde seg i høyre felt.

I Norge er det nylig innført forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy i tunneler i 110-soner.

Forbudet er generelt, men det ble bare satt opp skilt på E18 i Vestfold da det ble innført i 2015. Ring 3 i Oslo har også fått slike skilt i forbindelse med ny tunnel. Men så langt har det ikke vært penger til å skilte forbikjøring forbudt for tunge kjøretøy i Morskogtunnelen eller Korslundtunnelen på E6 nord for Oslo. Så lenge det ikke er satt opp skilt, gjelder ikke forbudet. Da er det lov å kjøre forbi.

Forbudet kom for sent til at skiltkostnaden ble med i prosjektet og til nå er det ikke bevilget penger til det, får jeg opplyst fra vegavdelingen i Statens vegvesen i Akershus.

Nina Skyrud

Journalist og Signert-skribent i Romerikes Blad.

 

Forbudet gjelder bare i forbindelse med tunneler. Å påby tunge kjøretøy å holde seg i høyre felt på motorveiene ser ikke ut til å være på den norske dagordenen i det hele tatt, selv om man for lengst har sett nødvendigheten av det i andre land.

Etter en runde i både veivesenet og Vegdirektoratet har jeg ikke funnet noen som har hørt om noen planer for å innføre forbikjøringsforbud for tunge kjøretøyer på motorveistrekninger utenom i forbindelse med tunneler.

Til VG uttalte UP-sjef Runar Karlsen i 2013 at det ikke var umiddelbart behov for forbikjøringsforbud for lastebiler, fordi Vegtrafikklovens § 3 sier at det er ulovlig å sperre for annen trafikk og at det etter dagens regelverk allerede er ulovlig å bruke lang tid i forbikjøringsfeltet.

En ting er jo ha en slik regel. Noe annet er å håndheve den. Da må man jo ta sjåførene akkurat idet de kjører forbi og bevise at de sperret annen trafikk. Det er ikke så enkelt. Med forbudsskilt kunne man jo ta dem bare for å kjøre der.

Uttalelsen kom etter at VG hadde publisert en leservideo som viste en nestenulykke i forbindelse med at et vogntog passerte et annet.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund hadde den gang ikke tro på at skilting ville hjelpe, fordi skiltene sannsynligvis ville blitt brutt daglig.

Men i Tyskland hvor det sjelden er en lastebil å se i feltene hvor det er forbudsskilt mot tunge kjøretøy, klarer man tydeligvis å håndheve dette.

Det må trolig en alvorlig ulykke til og det er ikke usannsynlig at den skjer. Lastebiltrafikken kommer. Vi skriver stadig om rusede trailersjåfører og brudd på hviletidsbestemmelsene. Det hadde vært godt å slippe dem zikk-zakkende på E6.

Kommentarer til denne saken