Vegvesenet stenger tre E6-bruer på Romerike

STENGT: Sundbyveien bru.

STENGT: Sundbyveien bru. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Tre trebruer over E6 på Romerike blir midlertidig stengt etter brukollapsen i Sjoa forrige uke. Ytterligere sju trebruer på Østlandet skal undersøkes, opplyser Statens vegvesen.

DEL

Vegvesenet har blitt kjent med at det er oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus.

– Denne brua ble satt opp i 2011. Vi har i dag gjennomført en visuell inspeksjon av brua. Basert på våre egne inspeksjoner og informasjon fra blant andre konsulentselskapet Sweco har vi valgt å stenge brua midlertidig, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en pressemelding.

I tillegg blir ytterligere to trebruer i Akershus stengt.

Dette er Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru, som begge står på privat vei.

Tre E6-bruer er nå stengt på Romerike.

Tre E6-bruer er nå stengt på Romerike. Foto:

Alle de tre bruene ligger på E6-strekningen mellom Dal og Minnesund.

Til sammen er det åtte trebruer som krysser denne delen av E6.

Uvanlig utforming

Utformingen på de åtte bruene anses som uvanlig, og de skal bidra til å ”vekke” ukonsentrerte og søvnige sjåfører. 

Kontruksjonsprinsippet er likt som brua som kollapset ved Sjoa.

– Det er ennå for tidlig å si nøyaktig hva feilen i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien har å si for bæreevnen for brua. Inntil vi har mer fakta på bordet, velger vi å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

– Vi ønsker å prioritere sikkerheten og gjør det vi nå kan for å være sikre på at disse bruene ikke har redusert bæreevne som kan utgjøre en fare. Vi er nødt til å bruke noe tid på å få mer fakta på bordet før vi ser om det er nødvendig å gjøre tiltak og eventuelt hva disse blir, sier Karbø.

Omdiskuterte trebruer

Bruene har også vært i søkelyset opp gjennom årene fordi det dryppet et tjærebasert stoff som kalles kreosot.

Flere titalls bilister klaget over at de fikk lakken ødelagt av dryppingen, og Statens vegvesen har punget ut et millionbeløp for å fikse skadene.

LES OGSÅ: Fikk lakken ødelagt av tjæredrypp fra E6-bruer!

Statens vegvesen har også bestemt å undersøke ytterligere sju trebruer på Østlandet. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

Dette dreier seg om tre bruer i Hedmark, to i Akershus, en i Oppland og en i Østfold.

– Kan flere bruer bli stengt på Østlandet?

– Det er nok for tidlig å si noe om. De resterende bruene har en annen konstruksjonstype enn de som allerede er blitt stengt sier Karbø.

– Hvis det blir funnet alvorlige feil på disse bruene. er det da aktuelt å bytte ut hele brua?

– Også dette er det altfor tidlig å si noe om. Foreløpig vet vi ikke hvilke tiltak som må gjøres, for å eventuelt sikre bruene som er blitt stengt.

Artikkeltags