Til våren senkes prisen hos flere bomstasjoner

Fra 1. mars sparer du 14 kroner med vanlig personbil på en tur fra Gardermoen til Hamar.

Fra 1. mars sparer du 14 kroner med vanlig personbil på en tur fra Gardermoen til Hamar. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Prisendringene gjelder på E6, E16 og riksvei 4 - se endringene i denne saken!

DEL

Fra 1. mars reduseres prisene i bomringene på strekningen Gardermoen-Hamar. Det blir 14 kroner billigere å kjøre strekningen med en vanlig personbil.

Nå koster det 140 kroner i bompenger å kjøre hele strekningen med en vanlig personbil. For kjøretøy med totalvekt over 3.500 kilo koster det 228 kroner i dag. Fra 1. mars reduseres dette til henholdsvis 126 kroner og 205 kroner.

Årsaken er at Stortinget har bevilget et tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområder. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastningen for bilister og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Bompengereformen ble lansert i 2015 med mål å få et enklere og mer brukervennlig takst- og rabattsystem.

Med bompengebrikke får man 20 prosent rabatt ved passering med en vanlig personbil, eller et annet kjøretøy i takstgruppe 1.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kilo og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys (de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3.500 kilo) med gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Fra Gardermoen til Hamar passerer man til sammen seks bomstasjoner på E6.

Slik blir de nye takstene (dagens pris i parentes):

Bomstasjoner Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
E6 Hovinmoen – Dal Kr 21 (kr 23) Kr 33 (kr 37)
E6 Dal – Boksrud Kr 21 (kr 23) Kr 33 (kr 37)
E6 Boksrud – Minnesund Kr 16 (kr 18) Kr 26 (kr 29)
E6 Minnesund–Hedmark grense Kr 22 (kr 24) Kr 35 (kr 39)
E6 Akershus grense – Skaberud Kr 22 (kr 25) Kr 37 (kr 41)
E6 Skaberud–Kolomoen Kr 24 (kr 27) Kr 41 (kr 45)
Sum Kr 126 (kr 140) Kr 205 (Kr 228)

Nye priser på E16

NYE SATSER: Fra 1. mars blir det reduserte bompengesatser på E16.

NYE SATSER: Fra 1. mars blir det reduserte bompengesatser på E16.

Dagens satser:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
E16 Åsum 37 kr. 61 kr.
Fv. 250 Fulu 18 kr. 30 kr.
Fv. 175 Åsum 18 kr. 30 kr.

Nye satser fra 1. mars:

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
E16 Åsum 33 kr. 55 kr.
Fv. 250 Fulu 17 kr. 28 kr.
Fv. 175 Åsum 17 kr. 28 kr.

Ny pris på riksvei 4

BLKIR BILLIGERE: Taksten for å passere bomstasjonene på riksvei 4 mellom Lunner og Gran settes ned 1. mars (Foto: Håvard Krågsrud).

BLKIR BILLIGERE: Taksten for å passere bomstasjonene på riksvei 4 mellom Lunner og Gran settes ned 1. mars (Foto: Håvard Krågsrud).

Den nye taksten er 43 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1, og 71 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2, melder avisen Hadeland.

Det betyr at prisen pr. passering blir henholdsvis fem og åtte kroner billigere enn i dag.

Prisene ble lagt på i sommer

Det hører med til historien at prisene for å passere med vanlig personbil ble plusset på betydelig i august i fjor. I 2015 foreslo regjeringen å innføre 20 prosent på bompengebrikke for å redusere bompengebelastningen for bilistene. Det ble gjort, men samtidig økte prisene slik at regnestykket gikk ut på ett.

Før 7. august 2017 kostet det 117 kroner å kjøre hele E6 fra Gardermoen til Kolomoen med personbil.

Det vil altså fortsatt være dyrere å passere bompengeringene etter 1. mars i år, enn det var på samme tid i fjor med vanlig personbil, hvis man ikke tar med rabattøkningen for de med brikke.

For tyngre kjøretøy betaler man imidlertid mindre. I mars i fjor måtte betale 234 kroner for kjøretøyer med tillatt totalvekt over 3.500 kilo. Nå koster det 228 kroner, mens det fra 1. mars er nede i 205 kroner for hele strekningen.

Før august i fjor hadde takstene vært de samme siden desember 2014.

Disse betaler ikke for å passere bommen:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
  • Gående og syklende.
  • Motorsykler og mopeder.
  • Kjøretøy i merket begravelsesfølge.
  • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.
  • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.
  • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
  • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.

Artikkeltags