– Noen har brukt 100 timer på å forstå sin egen sak

Nora Bergh Bakke har skrevet masteroppgave om konsekvensene den nye E16-traseen har for gårdbrukere.