Gå til sidens hovedinnhold

E16-prosjektet: Digital medvirkning er kommet for å bli

Leserinnlegg


God innbyggermedvirkning er en forutsetning for god veiplanlegging. Løsningene blir bedre, fordi veiplanleggerne får mer kunnskap om området for den framtidige veien, hva som betyr mye for folk og får kunnskap om viktige verdier som for eksempel områder for rekreasjon, verdifull natur og kulturminner. Mer kunnskap gir bedre beslutninger. Derfor er medvirkning prioritert høyt i planleggingen av ny E16.

Kritiske røster hevder at digital medvirkning og digitale folkemøter er utilstrekkelig medvirkning og ikke demokratisk nok. Nye Veier har gjennomført en rekke fysiske folkemøter på våre prosjekter og skulle gjerne sett at det var mulig å gjennomføre de tradisjonelle folkemøtene. Smittevernhensyn gjør imidlertid at det for tiden ikke er mulig å gjennomføre fysiske folkemøter på samme måten som før.

Erfaringer så langt viser at digital medvirkning er en god erstatning. Og ikke bare det. Det kan til og med gi bedre medvirkning enn de tradisjonelle fysiske folkemøtene. Hvordan kan det skje? Jo, ganske enkelt fordi vi når ut til flere innbyggere og et bredere lag av befolkningen. Opptak av møtene er tilgjengelige i etterkant og folk kan se møtene på nytt når det passer. De fysiske folkemøtene har ikke i nærheten av så mange deltakere som et digitalt folkemøte. Selv om vi mister noe siden folk ikke sitter i samme rom, er det er plass til mange flere deltakere i digitale folkemøter. Mange vegrer seg for å ta ordet i en stor forsamling. Vi tror at denne terskelen senkes når man kan komme med spørsmål i et chatte- og kommentarfelt. Vi får dessuten en bedre dokumentasjon av folkemøtet.

I september holdt Nye Veiers prosjekt E18 Dørdal-Tvedestrand et digitalt folkemøte. Det er et interkommunalt planprosjekt for utarbeidelse av reguleringsplan med seks berørte kommuner. I tillegg til at 190 på det meste fulgte møtet, er opptaket som ligger på YouTube, i etterkant sett mer enn 1900 ganger. Ved varsel om planoppstart på dette prosjektet kom det inn 218 innspill, 190 av disse kom via medvirkningsportalen som er etablert for prosjektet.

Det er nå gjennomført digitale folkemøter i de fire kommunene. Nærmere 900 personer fulgte folkemøtene og veldig mange har i tillegg sett hele eller deler av møtet i ettertid. Dette betyr at vi har nådd mange. Opptakene av folkemøtene kan sees på E16portalen.no.

I E16-prosjektet er innbyggerne involvert på et tidlig tidspunkt gjennom folkemøter og dialogmøter allerede ved varsel om oppstart før sommeren. Via E16portalen kom det 277 innspill. Det viser at vi har nådd frem til mange. Vi har også medvirkningsopplegg for barn og unge og gjennomfører dialogmøter med lag, foreninger og innbyggere.

Å kommunisere kompliserte veiprosjekter på en enkel måte er krevende og må være lydhøre for tilbakemeldinger. Det gjelder for eksempel tilbakemeldinger om E16portalen, hvor vi nå har forenklet og forbedret funksjonaliteten. Portalen skal være enkel å bruke og enkel å finne frem i. Alle skal kunne forstå det vi informerer om, vite hva de kan gi innspill om, når, og enkelt gjøre det direkte i kartet.

Store deler av samfunnet har siden mars i økende grad tatt i bruk digitale plattformer. Rundt om i landet sitter studenter og elever og mottar digital undervisning. Møter i de fleste fora, fra politikken til offentlig og privat sektor skjer via digitale plattformer. Vi tror at digitale folkemøter og digital medvirkning er kommet for å bli.

Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier

Kommentarer til denne saken