Gå til sidens hovedinnhold

E16 – Nye Veier på ville veier

Leserinnlegg

Jeg er født og oppvokst i Oslo, men har de siste drøye 20 år bodd på Romerike. Nå bor jeg i Ullensaker. I forbindelse med E16-debatten var det gledelig å lese at de folkevalgte i Ullensaker tar ansvar og vil verne om friluftsområder.

Når det gjelder ny E16 har Nye Veier over lang tid hatt korridor C som sin favoritt. Denne traséen går nær Nes kirkeruiner og over elvemøtet. Mange, deriblant undertegnede, trodde først det var en dårlig spøk. I og rundt det nevnte området er det et rikt dyreliv som vil bli svært uheldig påvirket av en motorveg. Elvemøtet er en unik landskapsperle som vil bli helt ødelagt av en bro over det. Nes kirkeruiner er et av de flotteste kulturminnene på Romerike og vil som kulturminne være en saga blott når korridor C står ferdigstilt.

Nye Veier har blitt en stat i staten. De står for alle praktiske formål ikke til ansvar for noen. Nye Veier har i bunn og grunn blitt et verktøy for å bygge raskere, billigere og dårligere med løsninger som har altfor store omkostninger for miljøet. Ny E16 er ikke noe unntak – også her virker Nye Veier å være på ville veier.

Av uforståelige grunner har de folkevalgte i Nes ikke sagt et klart nei til korridor C for lenge siden, og Nes har latt Nye Veier ture på. Nylig konkluderte Nye Veier offisielt med at de vil anbefale korridor C. Galskapen i dette kan kanskje best illustreres med et eksempel fra der jeg vokste opp, nemlig Oslo:

Venneforeningen Frognerparkens Venner ble stiftet i 1971. Den direkte foranledning var Kommunens plan om å legge en 4- felts motorvei gjennom Frognerparken. I dag tror alle at det er en spøk, men det var fattet vedtak om dette i Bystyret. Foreningen fikk først stoppet motorveien etter en hard kamp.

Tillater man Nye Veier sin anbefaling, er det synonymt med å gi fullstendig blaffen i miljø, dyreliv, kulturminner og landskapsperler. Dessverre virker man i Nes kommune å være på nivå med det Oslo kommune presterte på 60- og 70-tallet.

Bernt Kirkebø, Ullensaker

Kommentarer til denne saken