Gå til sidens hovedinnhold

E-skatt fortsatt tabu

Artikkelen er over 1 år gammel

Et enstemmig formannskap i Rælingen sier nei til å høre noe som helst om eiendomsskatt.

Kommunedirektøren i Rælingen har varslet behov for store kutt fra 2021 hvis ikke Rælingen får økte inntekter. De inntektene skal heller ikke i kommende fireårsperiode komme fra eiendomsskatt.

SV og Rødt hadde fremmet et forslag om nettopp eiendomsskatt til siste formannskapsmøte i Rælingen. Partiene foreslo at kommunedirektøren skulle utrede hva kommunen kunne få inn i eiendomsskatt ved maksimal eiendomsskatt og ved begrenset eiendomsskatt ved bunnfradrag på 3 millioner kroner for boliger.

De to partiene mente at enten man var for eller imot eiendomsskatt, så burde man i hvert fall vite hva man snakker om.

Ble blankt avvist

Men det ville de andre ikke vite noe om.

Siden SV og Rødt ikke er representert i formannskapet ble forslaget fremmet av varaordfører Hans Otto Tomter (Sp), men forslaget fikk ingen stemmer.

Gro Langdalen (H) hadde i partiets forslag lagt inn at det ikke legges inn for bruk av eiendomsskatt i perioden og at kommunen må se på andre alternative langsiktige innsparinger samtidig som man opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud.

En av tiltakene for å redusere lånegjelda er å skyve prosjekter fram i tida.

Kommunedirektørens mål er at lånegjelda skal ned på 120 prosent av kommunens inntekter.

Vil utsette Ravinen

Blant utbygginger som ligger like rundt hjørnet er ny Fjerdingby skole med idrettshall og Ravinen familie- og kultursenter.

Det siste skal plasseres som første trinn i nye Fjerdingby sentrum, sammen med Marikollen Torv mellom Marikollhallen og Marikollen ungdomsskole på ene sida og Øvre Rælingsveg på den andre.

Mens Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Sp ønsker Ravinen realisert nå, foreslår Høyre at byggingen utsettes til etter 2024. Høyre ønsker også å la private utbyggere realisere, og kommunen inngå leieavtale, for en nedskalert, konsentrert versjon av Ravinen.

Verksted må vente

Flertallet ønsker å skyve investeringer i nye omsorgsboliger til etter 2023, redusere investeringer i samme periode ved å redusere rehabilitering av kommunale bygg, funksjonsendringer i kommunale bygg, og rehabilitering av leiligheter og utsette kjøp av kommunale leiligheter, samt forskyve investeringen om nytt sentralverksted inntil nytt kommunestyre grundigere har belyst behovet.

Budsjett for 2020 og handlingsprogrammet for 2020–23 sluttbehandles i kommunestyret 11. desember.

Kommentarer til denne saken