Etterforsker kattemishandlingene på Nedre Romerike

I høst har det vært flere tilfeller av kattemishandling, på Fjerdingby og i Rælingen.