Dynea får mer areal

31 en dekar avsatt til grøntstrukturen mot Nitelva på Nesa blir omgjort til industriområde. Det gir Dynea mer areal å bygge på.