Det er i vanskelige tider samholdet mellom oss er som viktigst! Koronaviruset har forandret oss her på Romerike - ja og i hele Norge og resten av verden. Men alt er ikke bare ille. Noen har sagt at vi blir sterkere av motstand. Som samfunn trenger vi alle trygghet gjennom samhold og bidrag på tvers av økonomiske vilkår. Det å være frivillig betyr nemlig at man gjør en innsats uten å få betalt for det. Det kan være å gjøre noe for andre, å gjøre noe for samfunnet, å gjøre noe for miljøet eller å gjøre noe rett og slett fordi det trengs!

Under denne pandemien opplever vi over hele landet en bølge av mennesker som ønsker å bidra. I Norge er det over 100 000 lag og foreninger som driver med ulike former for frivillighet.

For oss som bidrar i frivilligheten, som jeg selv har gjort i over 50 år på ulike områder, ønsker vi mer frivillighet velkommen. Gjennom ungdomslag, idrettslag, politikk, veteranarbeid og annet frivilligarbeid har jeg likt å nyte godene av opplevelsen det gir meg å hjelpe andre. Jeg har selv deltatt ved flere anledninger for Lillestrøm Frivillighetssentral i det siste og er dypt imponert over de mange frivillige samt frivillige organisasjoner som har bidratt under både pandemien og blant skredofrene fra ulykken i Gjerdrum.

Rekrutering av flere frivillige til ulike kriser og oppgaver i samfunnet er i disse dager vekket til live igjen etter en periode hvor selvfokuset var i ferd med å bli dominerende. Det er bra, men la oss benytte anledningen nå til å organisere opp det videre fremtidig frivillige arbeidet her på Romerike, med interkommunal støtte, og fram snakke den frivillige dugnaden slik at samholdet i samfunnet for fremtiden blir sterkere. Da vil vi bli mer klar til å takle neste krise.

Dan Viggo Bergtun, president i World Veterans Federation, Lillestrøm