Sorg er en naturlig del av tilværelsen. Ingen mennesker kan gå gjennom et helt liv uten å erfare sorg. Den kan være stor, akutt og overveldende, og rive grunnen under føttene til den som rammes. Den kan være langsom og stillferdig, som et vedvarende vemod som gjør dagene blassere og grå. Uansett hvilken form den kommer i, vil sorg endre livet. Litt eller mye. For en kort stund, eller lenge.

Kanskje forbinder du sorg først og fremst med dødsfall, tapet av noen man er glad i og som man står nær. Men en sorgreaksjon kan også utløses av en rekke ulike tap og forandringer. Det være seg samlivsbrudd, andre brutte relasjoner, egne eller andres sykdom, å miste et kjæledyr, eller at livet ikke ble slik som man hadde tenkt og håpet på.

Ingen sorg er lik

Sorg er en helt normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på tap av noe eller noen som betyr mye for oss. Sorgen forteller oss at vi har hatt noe i livet som var viktig, og som vi savner når det er borte. Det er vanlig å kjenne på flere ulike følelser i en sorgprosess. Gråt, sinne, fortvilelse og nummenhet. Noen slutter å spise, mister energi og blir redde for hva som ligger foran. Andre håndterer sorgen ved å bli hyperaktive, gå turer eller hogge ved. Sorg er individuelt, og det finnes ingen rett eller gal måte å sørge på.

Tiden leger ikke alle sår

Noen tap i livet etterlater et sort hull, et stort tomt gap det er umulig å fylle. Savnet, sorgen og smerten vil for alltid være en del av livet. Den går ikke over av seg selv, men vil følge en gjennom alle dager. Men ikke med samme intensitet. For tiden går. Og selv om ikke alle sår leges, så vet vi at tid lindrer. I det minste vil tid gjøre at sorgen endrer karakter. Men vi trenger ikke bare å vente på at tiden går. Det er også mulig å gjøre aktive grep for å bedre leve med sorgen; når kreftene tillater det.

Alle kan benytte seg av kirkens sorgtilbud

Kirken er til stede for mennesker når sorgen rammer. Diakoner og prester i kirken møter ofte mennesker som sørger, ogde er kompetente og erfarne samtalepartnere. Du trenger ingen henvisning for å avtale en samtale med diakon eller prest. Det er gratis, og de ansatte har taushetsplikt. Du trenger verken være medlem, aktiv i kirken eller troende for å benytte deg av kirkens tilbud. Kanskje kan en sorggruppe være noe for deg, der møter du andre som også ønsker støtte i sorgen. Kirken har tilbud om sorggrupper også for barn, for ungdom og for voksne, og samarbeider med andre organisasjoner for å gi et best mulig tilbud.

Førstehjelp ved sorg

Å være et godt medmenneske for noen som sørger, kan oppleves vanskelig. Det er lett å bli usikker på ord og handlinger, og mange sørgende melder dessverre om at de opplever at venner og bekjente trekker seg unna. Men selv om det er vanskelig å finne de gode ordene, og selv om det kan være tungt å gå et stykke livsvei sammen med en som sørger, er det viktig at vi gjør det. Det er helt greit å sette ord på at man ikke finner ord, og det er fullt mulig å spørre den som sørger om hva vedkommende kan trenge fra deg.

Sammen i sorgen

Helgen 4-6. november markerer kirken Allehelgen. Da husker vi særlig på de som har gått bort det siste året, og kirken lar sorgen få rom og tid. Det inviteres til konserter som åpner rom for sorg, og som gir anledning til å minnes og huske. Mange steder vil du også møte noen fra kirken som deler ut lys og veksler noen ord med deg på kirkegården.


La gjerne Allehelgen bli en anledning til å kontakte en som sørger, som du ikke har snakket med på lenge. Så er vi mindre alene. Også i sorgen.

Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg