Dess flere drinker vi dropper, dess mer reduserer vi risikoen for korona – både for å bli smittet og bli alvorlig syk hvis vi blir smittet, sier Verdens Helseorganisasjon WHO.

Rådene er basert på omfattende forskning, og støttes fullt ut av den ferske svenske forskningsrapporten «Alkohol och koronapandemien». Den rusforebyggende organisasjonen IOGT som er opptatt av både forebygging og behandling av rusproblemer, er blant dem som står bak rapporten.

Våre helsemyndigheter har ikke gitt tilsvarende råd, og heller ikke videreformidlet WHO sine råd. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er viktig at Verdens Helseorganisasjon sine anbefalinger, når ut til alle. Da får alle muligheten til å følge dem.

Derfor refererer jeg litt av det WHO sier om alkohol og korona. Du kan lese mer på WHO sine nettsider.

Alkohol beskytter ikke mot korona, slår WHO fast, og bidrar heller ikke til å behandle korona. Ettersom alkohol brukes til å desinfisere hud, har noen tenkt at det vil fungere slik inni kroppen også. Men der har alkoholen helt motsatt effekt.

Vårt immunforsvar er komplisert, men ekspertene kan fortelle oss at vi har et medfødt og et ervervet immunforsvar. Det siste bygges opp i løpet av livet avhengig av hvilke smitter vi blir utsatt for. Begge systemene er i gang når vi utsettes for smitte. Medfødt immunitet er førstelinjeforsvar og trer i kraft umiddelbart etter kontakt med smitte, og kan stoppe infeksjonen. Ervervet immunitet er sterkere, men trenger flere dager før det gjør seg gjeldende. Ervervet immunitet har også «hukommelse» slik at det kan reagere raskere og kraftigere ved senere infeksjon med samme smittestoff. Det er noe av det som skjer ved vaksinering.

Alkohol svekker begge immunsystemene. Det innebærer at når vi drikker, får vi et dårligere forsvar både mot å bli smittet og til å bekjempe smitten hvis vi er blitt smittet.

Rapporten slår samtidig fast at all reduksjon av alkoholinntak hjelper - dess lavere inntak, dess mindre svekkelse av immunsystemet.

Immunforsvaret svekkes også med alderen. Derfor har vi som er eldre, ekstra mye igjen for å droppe/redusere drikkingen under pandemien.

At hjerte, lunger, lever og andre indre organer fungerer godt, er av stor betydning for hvor syk man blir hvis man blir smittet og hvor raskt man blir frisk igjen. Alkoholbruk over både kort og lang tid svekker disse organene.

Er man i risikogruppen for korona pga. underliggende sykdommer, er som regel indre organer svekket eller under ekstra belastning. Tilhører man en slik risikogruppe, er det av ekstra stor betydning å ikke utsette organene sine for alkoholens belastninger i tillegg.

Det skal ikke mye alkohol til før hemningene letter og dømmekraften svekkes. Da blir det enda vanskeligere å følge koronareglene med håndvask, desinfisering, munnbind, avstand etc. Dermed øker faren for å bli smittet – ikke bare for en selv, men også dem som er rundt.

Rapporten påpeker at sosiale begivenheter der alkohol har vært en viktig del, har medført superspredning av viruset spesielt i starten av epidemien. Barbesøk er rangert som ett av de mest risikofylte aktivitetene man kan delta i, uavhengig om det innført skjenkestopp eller ikke.

Mange har fremdeles forestillinger om at alkoholproblemer, avhengighet og misbruk er noe man kan se utenpå folk fordi de ser slitne, rufsete og ustelte ut. Men det er feil - vi vet at alkoholproblemer forekommer i alle samfunnslag uavhengig av status og inntekt. Alle som i de siste årene har stått frem og fortalt om sin alkoholisme – forretningsmenn, programledere, artister, kjendiser, for ikke å snakke om de unge som NRK viste i «Ung alkis» er eksempler på at alle kan rammes. Men problemet er så skamfullt og stigmatiserende i vårt samfunn, at det tar tid å innrømme overfor seg selv at man har et problem, og etterpå gjør man alt for å holde det skjult.

Skammen hindrer hjelp på et tidlig tidspunkt, og medfører at familie og andre som står en nær, også blir rammet, noen ganger i alvorlig grad.

Derfor understreker WHO det samme som alle andre som har en viss kjennskap til alkoholproblemer – «be om hjelp straks hvis du tror at du selv eller noen som står deg nær, ikke har kontroll over sin alkoholbruk

Noen tyr til alkohol for å hanskes med vanskelige følelser og stress – noe som de fleste av oss kjenner mer eller mindre til i denne tiden. Men alkohol mot vanskelige følelser, er som å tisse i buksene for å holde varmen. Etterpå blir det bare verre.

Man må gjøre noe som gir varig varme. Mange har aktiviteter de vet de kan ty til, andre går tilbake til noe de har hatt glede av tidligere, andre finner på noe nytt. Men hvis det er litt mer alvorlig og du ikke har noen du vil eller tørr åpne deg for, ikke nøl med å ta en telefon til en hjelpelinje, kontakte noen som tilbyr hjelp, er engasjert i eller jobber med rusproblematikk og/eller psykiske utfordringer. Det finnes både profesjonelle og frivillige som vet de hva folk kan slite med og møter folk med forståelse og respekt.

Det er smart å droppe drinken i forbindelse med vaksineringen - noen dager før og noen dager etter. Ettersom immunforsvaret skal bygges opp i forbindelse med vaksinering, og vi vet at alkohol svekker immunforsvaret, er det god grunn til å anta at det er en dårlig kombinasjon.

Det finnes ikke forskning som sier at alkoholinntak ikke påvirker effekten av vaksinering. Tvert imot har flere forskere som har deltatt i utvikling av vaksinene, anbefalt at man ikke skal drikke i en viss tid før og etter hver vaksinedose.

WHO fraråder spesielt store alkoholinntak. Både fordi det kan påvirke oppbyggingen av immunforsvaret og interferere med eventuelle bivirkninger av vaksinen.

Nå blir du kanskje lei, og ønsker alle restriksjoner dit pepper’n gror? Ja, jeg er enig. Men det er dumt å legge seg ned rett før mål. Gir vi opp nå, er alt vi har slitt og ofret hittil, bortkastet. Nå gjelder det å holde ut, og å ta fatt på innspurten.

Dropp drinken og reduser risikoen slik at flest mulig av oss kommer i mål og kan oppleve nye hverdager og fest uten korona.

Karin Glæstad Vilming, Sentralstyremedlem IOGT i Norge, Skedsmokorset

Linker:

WHO: Alcohol and Covid-19: What you need to know

WHO: Avoid hazardous and harmful alcohol use

WHO: Drinking alcohol does not protect you against COVID-19 and can be dangerous

WHO: Avoid drinking alcohol or keep it to the minimum

Rapporten “Alkohol och coronapandemien”