Gå til sidens hovedinnhold

– Flygerne klaget over nærgående drone

Artikkelen er over 5 år gammel

En kar i 20-årene fra Oslo fløy drone på friidrettsområdet ved Åråsen i 15-tiden . Det førte til at flygerne på Kjeller ringte politiet og klaget på nærgående drone.

– Droneflygeren ble pålagt ikke å fly der mer og ble bedt om å sette seg bedre inn i reglene for droneflyging, sier operasjonsleder Bjørn Roger Sønsterud.

Ifølge §7 i forskriften som regulerer droneflyging og modellfly-flyging, heter det:

«Det er ikke tillatt å fly modellfly over, eller i nærheten av, militære områder, ambassader eller fengsler uten etter tillatelse fra stedlig leder.

Det er ikke tillatt å fly modellfly i restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven. Det er ikke tillatt å fly modellfly over eller i nærheten av et sted nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse.

Uten tillatelse fra lokal lufttrafikktjenesteenhet er det ikke tillatt å fly modellfly nærmere enn 5 km fra en lufthavn.»

Regelverket sier for øvrig, blant annet:

Bruk av droner eller RPAS (Remotely piloted aircraft system) er regulert i egen forskrift kjent som bestemmelse for sivil luftfart A 7-1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Det er etablert tre operatørkategorier basert på vekt og type operasjoner som skal gjennomføres. Disse er beskrevet som RO1, RO2 og RO3.

Man skiller mellom droner som opereres innenfor synsrekkevidde (Visual Line of Sight – VLOS) og uten for synsrekkevidde (Beyond Line of Sight – BLOS).

Dersom formålet med flygingen utelukkende er rekreasjon, sport eller konkurranse anses dette som modellflyging.

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten. 

Luftfartøyet må
til enhver tid være godt synlig for den som fører det. Når du flyr skal du holde deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, og du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer. 

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll. Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter.

Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre. Når fartøyet er så lite kan du fly innenfor synsrekkevidde (VLOS), utvidet synsrekkevidde (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS), men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy og bygninger gjelder ikke. Også denne flygingen skal skje på en hensynsfull måte overfor andre.

Pilot og fartøysjef i RO2 og RO3 må bestå en eksamen for å kunne utføre flyging. Eksamen vil gjennomføres elektronisk ved bruk av PC. Det vil bli utarbeidet flervalgs spørsmål som har 4 alternative svar, der ett av svaralternativene er korrekt. For å oppnå bestått må kandidaten ha minimum 75 % rette svar.

Luftfartstilsynet jobber med en samarbeidspartner for å få på plass ordning for gjennomføring av eksamen. Dette vil ta tid og inngå i et større prosjekt. Fristen for å bestå eksamen var i utgangspunktet fastsatt til 1. juni 2016, men siden etableringen av eksamensordningen tar lengre tid enn forventet, flyttes fristen til 1. januar 2017.

Du kan lese alle informasjon Luftfartstilsynet har lagt ut om droneflyging her!

Kommentarer til denne saken