9. mai 1950 la Robert Schuman, utenriksministeren i Frankrike, frem den såkalte Schuman-planen for internasjonal forvaltning av den franske og tyske kull- og stålindustrien. Dette regnes som starten på den europeiske integrasjon som kulminerte med opprettelse av EU i 1993.

Demokrati

Visjon om å samle rivaliserende europeiske stormakter i forpliktende samarbeid fungerte så godt at det som startet som et begrenset frihandelsprosjekt på to industriområder nå er blitt det største fredsbevarende samarbeidet i verden. Dagens EU er mye mer enn økonomi og handel. Unionen omfatter i dag 27 land, 450 millioner innbyggere, og står som en internasjonal garantist for menneskerettigheter, demokrati, og fred. Gjennom forpliktende samarbeid er krig mellom medlemslandene i dag utenkelig. Det er dette verdifellesskapet vi markerer 9. mai. Europadagen.

Denne freden kom ikke gratis, og den må fremdeles kjempes for. Nå har vi lagt bak oss over ett år med russisk invasjon og delvis okkupasjon av Ukraina. Hver dag kjemper ukrainere på fronten mot russiske styrker. Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, har snakket til både Norge, USA og EU. Han har bedt om humanitær hjelp, våpenstøtte og internasjonal fordømmelse av invasjonen. Det har han også fått, selv om det langt på vei er nok. Likevel er kanskje det mest symboltunge Zelenskyj har gjort det siste året vært å søke om EU-medlemskap!Ukraina ble invadert nettopp fordi de valgte EU, NATO og demokrati.

Gode avtaler

Å søke seg til Europa er ansett som en bekreftelse og ønske om demokratiske prinsipper og frivillig samarbeid. Russland svarte med krig, og har dermed brutt den freden Europa har nytt godt av i årtier.

Norge er et land i Europa, og vi tilhører Europa både geografisk, økonomisk og kulturelt. For oss som et lite land med en åpen og globalt rettet økonomi, er noe av det viktigste vi har slike gode og rettferdige internasjonale avtaler. Likevel er debatten her til lands ofte på detalj-nivå, eller med bakteppe i en spesifikk sak eller et saksområde. Vi diskuterer sjelden de større spørsmålene om vår egen plass i det internasjonale samfunnet. EU har vokst når de har stått i kriser. Ikke det at de har håndterte Covid-krisen, immigrant-krisen og Ukraina-krigen perfekt. Men de har vist at de har evnen til å tilpasse seg en krevende virkelighet, som stadig blir mer kompleks. Det vil komme nye kriser som EU må håndtere. Vi får bare håpe de vil ta oss med når de løser den, eller at vi da er med å løse den som medlem.

Lars Salvesen og Ole Berg, leder og nestleder Europabevegelsen Romerike