Gå til sidens hovedinnhold

Drømmen om lærlingplass

Leserinnlegg

Mandag 15. februar 2021 skriver Høyres Turid Kristensen at ungdommen skal følge drømmen sin ved valg av videregående opplæring. Hun slår et slag for yrkesfag og viser til at vi i nær framtid vil mangle 90.000 fagarbeidere.

I SV er vi selvfølgelig enig i det Kristensen skriver.

Det er ved Kristensens oppramsing av gode grunner for å velge yrkesfag vi reagerer. Det står nemlig ingen ting om at ungdommen er garantert lærlingplass. Det hjelper ikke at markedet ønsker arbeidskrafta hvis ikke ungdommen får fullført utdannelsen sin.

Det er mangel på lærlingplasser. De geografiske forskjellene er markante. Det er å kaste blår i øya på de unge å love dem arbeid etter utdannelse, når vi vet at det mangler lærlingplasser i flere sektorer.

Skal oppfordringen om å følge drømmen ha noe for seg for de ungdommene som vil ha yrkesfaglig utdannelse, må vi sørge for at det står lærlingplasser klar til å ta imot.

SV vil innføre lovfesta rett til læreplass. Som en følge av slik lovfesting vil vi øke lærlingtilskuddet til kommunene. God rådgivning og oppfølging for å trygge lærlingen må gå hånd i hånd med fleksibilitet for å få alle i mål. Samtidig må det sørges for at lærebedriftene blir fulgt opp. Det er mange flotte lærebedrifter, men det er også lærebedrifter som trenger oppfølging. Det må stilles krav til alle ledd i opplæringsløpet.

I Lørenskog SV er vi overbevist om at pandemien har gitt yrkesfagene en status-boost.

Det kunstige skillet mellom høy og lav status i yrkeslivet må kastes på dynga. Denne endringen vil føre til at flere på sikt søker seg til yrkesfag. Da må læretilbudet for lærlinger sikres ved at det etableres langt flere gode læreplasser.

Vi trenger folk til å bygge hus, klippe hår, pleie eldre og kjøre tog. For å holde samfunnet i gang trenger vi hele spekteret. De med lang utdanning, kort utdanning og ingen utdanning. Vi trenger alle!

Hvis du er enig i at de som vil skal få følge drømmen sin om yrkesfag, må du også gi dem muligheten til å fullføre utdanninga si. Det spiller en rolle hvem du gir din stemme til.

Nancy Gogstad og Bjarne Asgrimplass, Kommunestyrerepresentanter Lørenskog SV, Lørenskog

Kommentarer til denne saken