Med pandemiens alle nedstengninger av organiserte fysiske aktiviteter innendørs og utendørs har pandemien uunngåelig også fått en merkbart negativ konsekvens på nasjonens folkehelse. Folkehelseprofessor Berit Karlsen er blant de som har uttrykt kraftig bekymring for dette. Nedstengte gym, stopp for nesten alle tilbud som idrettslagene tilbyr mosjonistene, hjemmekontor og manglende mulighet til å treffe andre har ledet til en stadig lengre eller høyere dørterskelmil for mange i Stor-Oslo-området og resten av landet.

Dette har resultert i dårligere folkehelse, og kan i forlengelsen lede til økte forekomster av hjerte- , kar- og andre folkehelserelaterte sykdommer. En snørik vinter i Osloområdet har heldigvis gjort at mange har kommet seg ut i Marka på egen hånd i skiløypene i vintermåneden, takket være Skiforeningens, løypelagenes og kommunenes innsats med løypenettet, og på den måten delvis kompensert for mindre fysisk aktivitet.

Nå som snøen smelter bort og restriksjoner for organisert folkehelsetilbud fortsatt i stor grad gjelder, ønsker vi innen o-sporten i Oslo og tidligere Akershus å løfte fram våre utmerkede og koronasikre Markabaserte tilbud turorientering, et effektivt folkehelse- og opplevelsestilbud for å forebygge ytterligere nedgang i folkehelsa i sommerhalvåret.

Så og si i alle skogsområder i Stor-Oslo-området tilbyr orienteringsklubbene muligheter til å komme seg ut med kart i Marka og jakte på poster, fra Hurumlandet i sørvest til Ås i sørøst, fra Eidsvoll i nordøst til Krokskogen i nordvest. Poster har ulike graderinger og vanskelighetsgrad. Noen (de grønne) kan nås med rullestol og barnevogn, mens andre (de svarte) krever større innsats og ligger mer krevende til. I fjor, under den første pandemi-sommeren, så vi en kraftig oppblomstring i interessen for våre utallige turorienteringstilbud. Antall turorienterere ble omtrent doblet fra 2019 og nådde ca. 30 000 i Stor-Oslo-området. Vi opplever et minst like stort trykk i år og har kapasitet til nok en dobling i 2021.

Mange nye og gamle turorienterere snakker om at de har blitt kronisk smittet av turorienteringsvirus og dras over dørstokken for å jakte opplevelser og fysisk aktivitet. Mange barnefamilier opplever at barna elsker å dra på «skattejakt» i skogen, på ukjente stier og med o-kartet som viktigste hjelpemiddel, i stedet for å en kjedelig tur på ei lysløype inn til et serveringssted. Turorientering gjør at markaopplevelsen forsterkes da postene gjør at man kommer til stadig nye terrengområder i ellers «kjent terreng». Før 2021-sesong har vi i Akershus og Oslo Orienteringskrets gjort et krafttak og gjort alle våre tilbud lett tilgjengelig på et samlet oversiktskart. Med hjelp av dette oversiktskartet og nettstedet turorientering.no er det enkelt å finne nærmest salgssted for det turorienteringstilbudet i ditt nærskogsområde. Dra ut i Marka på postjakt, folkens!

Foretrekkes det mer urbane tilbud arrangerer mange av våre klubber også stolpejakt som primært har stolpeposter i mer urbane miljøer, så ta gjerne en titt på stolpejakten.no også.

Ivar Maalen-Johansen og Einar Tommelstad, Leder og nestleder i Akershus og Oslo Orienteringskrets