Kanskje er tida inne til å stille spørsmålene: Skal hovedfokus for Lillestrøm by og sentrale deler av Lillestrøm kommune framover være å bygge boliger – helst så fort, så høyt og tett som mulig?

Ønsker vi at Lillestrøm kommune i løpet av de neste 20 årene skal få 35.000 flere innbyggere, flere mennesker enn det i dag bor i Moss kommune?

Erfarer vi ikke nå at det er en sammenheng mellom raskt etablerte bomiljøer, og økende ungdomskriminalitet?

Pusterom

Er det bare boligbygging som tar Lillestrøm kommune og samfunnet vårt framover eller kan det å bevare grønne lunger, levende kulturminner som Kjeller flyplass, gamle industrimiljøer og pusterom i byen kanskje gi ei bedre framtid?

Etter vår mening er det mangfold og variasjon og gjør en by som Lillestrøm spennende å bo i og besøke. Ja da, vi skal ha høyhus og tette boligmiljøer også. Men det kan ikke være et mål å regulere alt en kan finne av potensielle tomter i Lillestrøm by til boligprosjekter. Den nærheten som i dag finnes til natur og rekreasjon vil da fort bli borte.

Trafikkproblemer

Den sterke veksten i Lillestrøm by og Strømmen skaper store trafikkproblemer. Dersom det en gang bygges bane til Kjeller, vil ikke den løse de trafikkproblemene som utbygging av hele flyplassområdet skaper.

Omfattende boligbygging krever også utbygging av barnehager og skoler, noe som tar en stor bit av kommunens investeringsbudsjett og krever nye areal. Og det går mange år før en nyinnflyttet småbarnsfamilie blir en positiv skatteyter for kommunen. Kanskje er det nå på tide med økt oppmerksomhet for de mange eldre menneskene som allerede er innbyggere i kommunen vår der mange etter hvert vil trenge omfattende omsorg både i form av institusjonsplass og pleie.

Snevert?

Snever samfunnsøkonomisk forståelse kaller Venstres Margrethe Prahl Reusch det å bevare Kjeller flyplass med flyvende veteranfly. Ja slik høres det ut når utbyggingskåtheten tar overhånd.

Vi mener at Lillestrøm kommune ikke er dømt til vekst, men det krever mot og politisk styring å stå mot de sterke boligutbyggingsinteressene. La oss bruke tida framover til å drøfte hva vi vil med byen vår. Det er etablert et trivelig og flott kulturkvartal, utdanningsinstitusjonene er på plass og flere er på vei, vi har et sterkt forskningsmiljø, et spennende næringsliv og ikke minst - vi har noen unike kulturminner og naturområder som vi ikke må skusle bort.

Tore Berg, Folkets Røst, Jane Bråthen og Anna Kristine Jahr Røine, Senterpartiet